Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Hur fungerar Södra Ägarstyrning - var med och påverka Södras digitala årsmöten 2021

Digitala årsmöten 2021

Årets möten blir digitala och genomförs under veckorna 11-13. Precis som vanligt får du kallelse till ditt möte i brevlådan. Det nya för i år är att vi sedan genomför mötet digitalt tack vare mötesverktyget eSessions.

Digitalt årsmöte - så här gör du


1. Inbjudan postas  och information publiceras

Omkring tre veckor innan årsmötet skickas årsmötesinbjudan och verksamhetsberättelse ut till alla medlemmar. I samband med detta publiceras även fördjupande information på sidan ”Mitt årsmöte” som du når via att logga in som medlem på Min skogsgård.

Du som är medlem ser över förslagen och motionerna inför mötet. Valberedningens förslag och rapport om det gångna verksamhetsåret återfinns i utskickad verksamhetsberättelse. Ytterligare underlag så som filmer och/eller texter och foton från valberedning, nominerade samt motionärer finns under sidan ” Mitt årsmöte” (som nås via inlogg på Min skogsgård)

2. Motförslag och tilläggsyrkanden

Önskar du föreslå en annan kandidat till något av valen, eller lämna ett tilläggsyrkande till inkommen motion, så gör det detta senast 8 dagar innan årsmötet. På sidan ”Mitt årsmöte” kommer du att se vilka datum som gäller för just ditt skogsbruksområde. 
Om andra förslag än de som valberedningen har arbetat fram inkommer så publiceras dessa på ”Mitt årsmöte” innan dess att röstningen startar. 
I röstningsverktyget kommer det också tydligt framgå om andra förslag har inkommit. 
Efter det att tidsramen för att inkomma med nya förslag har löpt ut så uppdateras föredragningslistan och förtidsröstningen startar.

3. Förtidsröstning

En vecka innan årsmötet öppnas möjligheten att rösta på samtliga punkter i och med att mötesverktyget görs tillgängligt via en länk på sidan ”Mitt Årsmöte”.

Röstningen är möjlig fram till dess att punkten stängs vid årsmötessändningen.

Du kan alltså rösta när helst du önskar under den perioden. Du kan justera din röst på de punkter som har öppen votering fram tills dess att punkten stängs. Personval till förtroenderåd, fullmäktige och valberedningen är dock slutna voteringar, så där kan du inte ändra din röst efter det att du har skickat in den. Du väljer om själv om du vill lägga din röst innan årsmötessändningen eller under årsmötessändningen, eller både och.

4. Årsmötet sänds

Vid dagen för årsmötets sändning följer du som medlem ditt årsmöte genom att logga in i röstningsverktyget som du når genom att logga in till ”Min skogsgård”.

Under sändningen avslutas röstningen på varje beslutspunkt enligt föredragningslistan och resultatet redovisas allt eftersom.

Vid årsmötet deltar även representanter från Södras styrelse och ledningsgrupp för att berätta mer om Södras resultat 2020 och svara på medlemmarnas frågor.

Du kan skicka in frågor till årsmötet via  innan sändningen eller via chatten i mötesverktyget under sändningen. Ambitionen är att hinna att besvara så många frågor som möjligt. Du hittar mer information om programmet på ”Mitt årsmöte”. 

Illustration för Södras digitala årsmöten 2021

Lämna tilläggsförslag

Vid ett "vanligt" årsmöte kan du som är medlem inkomma med andra förslag på beslutspunkterna under pågående möte. 
Årets digitala möten innebär att detta måste ske på ett annat sätt.


Önskar du lämna ett eget förslag så behöver detta ske innan förtidsröstningen startar, så att alla som röstar får tillgång till samtliga alternativ.  Detta betyder att alla förslag måste vara kompletta den dagen förtidsröstningen startar. 

Förslag lämnas enbart via formuläret som finns på "Mitt årsmöte"
För att lämna ett eget förslag (tilläggs- eller motförslag) går medlemmen in på sidan "Mitt årsmöte".
Högst upp på sidan finns en länk till ett formulär som ska fyllas i.

För att förslaget ska vara giltigt måste formuläret vara korrekt ifyll och du som lämnat förslaget ska vara röstberättigad inom det skogsbruksområdet där förslaget läggs. Därför är det viktigt att vara noggrann när formuläret fylls i. 

Nya förslag kan enbart lämnas inom givet datumintervall, vilka datum som gäller för respektive årsmöte står tydligt angivet på sidan "Mitt årsmöte".

Du som lämnar förslag till ett personval ansvarar själv för att ha meddelat den föreslagna om detta samt att ha säkerställt att denne är valbar i enlighet med stadgarna.

 

Fältkarta i A3 - frilagd

Unika årsmötessidor

Ditt primära skogsbruksområde är det där du har störst andel hektar, i de fall att du äger fastigheter i flera skogsbruksområden. Du kan enbart rösta vid årsmötet för ditt primära årsmöte, varje medlem har en röst. När du identifierar dig genom att logga in på ”Min skogsgård” ges du åtkomst till årsmötesmaterialet för just ditt primära skogsbruksområde genom att gå in på sidan ”Mitt årsmöte”.

Här hittar du verksamhetsberättelsen, föredragningslistan och inkomna motioner. Dessutom hittar du extramaterial i form av hälsningar från nominerade, valberedningen och motionärer – i de fall att de har skickat in kompletterande material.

Det är även via denna sida du kan skicka in andra förslag, i det fall att du önskar lägga ett motförslag till det som presenteras.

Logga in på Min skogsgård

Du kan välja att logga in med hjälp av Mobilt BankID eller med e-post och lösenord. Första gången du loggar in med din e-postadress behöver du först klicka på ”Glömt lösenord”, och uppge din e-postadress, för att skapa ett lösenord. Tänk på att den e-postadress du loggar in med behöver vara samma e-postadress som är angiven som din kontaktadress hos Södra. Har du inte loggat in på min skogsgård tidigare så är det viktigt att du gör detta i mycket god tid innan årsmötet.

För hjälp med inlogg kontakta Medlemsservice på tel. 0470 89 100 eller mail:

Logga in på Min skogsgård webb

Informationsfilm om hur mötessystemet eSessions fungerar vid förtidsval.

Relaterade länkar

För att rösta på årsmötet behöver du:

  • Vara medlem i Södra
  • Ha ett inlogg till ”Min skogsgård” på sodra.com
  • Tillgång till en enhet med webbläsare. Detta kan vara en smartphone, surfplatta eller dator.
  • Internetuppkoppling
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.