Ville Göransson

Ville Göransson

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716271
Simon Hagström

Simon Hagström

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716282
Axel Henrysson

Axel Henrysson

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716276
Jonathan Klasson

Jonathan Klasson

Produktionsledare
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716273
Jan-Åke Melkstam

Jan-Åke Melkstam

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716278
Tim Nordling

Tim Nordling

Områdeschef
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716270
Johan Nordstrand

Johan Nordstrand

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 46104716285
Marcus Rosén Lindström

Marcus Rosén Lindström

Skogsvårdsledare
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716281
Johan Sjödin

Johan Sjödin

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716279
Andreas Thörn

Andreas Thörn

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716277
Samuel Wirehag

Samuel Wirehag

Skogsinspektor
Verksamhetsområde Södra Skog - Tranås (974)

Telefon: 0104716274

Skogsekonomer

Magnus Engström

Skogsekonom

Telefon: 010-471 62 52

Hitta till oss

Adress:
Verksamhetsområde Tranås
Södra Skog
Vasagatan 27
573 31 Tranås