phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Dags för Viltdemohägn 2.0

Dags för Viltdemohägn 2.0

Viltdemohägnens dag för politiker och myndighetspersoner, Jönköping augusti 2022. Deltagarna besöker viltdemohägn.

Som ett led i att genomföra Södras nya strategi för skog och vilt utvidgas antalet viltdemohägn. Planer finns på att också utveckla konceptet.

– Tanken är att knyta ihop demohägnen mer med helheten i vår rådgivning om skogsskötsel, miljö och naturvård, säger Johan Frisk, viltansvarig på Södra. 

Sju till åtta hägn kommer att byggas under 2024, varav ett par läggs på Södras egna fastigheter. Samtliga hägn byggs som tidigare med tre ytor (se mer info här: Nya resultat från forskning i viltdemohägn (sodra.com)). Det finns också planer på att utveckla konceptet, berättar Johan. 

– Man skulle kunna tänka sig fler ytor i nära anslutning till hägnytorna, för att lära oss och samlat visa mer om hur olika föryngringsmetoder och röjningsstrategier påverkar fodertillgången för viltet, betestrycket på träd och fältvegetation, samt effekter på skogsproduktion, ekonomi och naturvärden. Vi skulle också kunna visa exempelvis olika typer av viltskyddsmedel, anpassade skötselåtgärder i bryn och kantzoner. Målet är att om möjligt försöka knyta ihop skogsskötsel, miljö-/naturvård och viltförvaltning på ett och samma ställe. Vi måste samförvalta alla delar som en helhet.

På sikt kan det också bli aktuellt med kameror vid vissa hägn. 

– Ja, kanske även i kombination med användning av AI, skulle det kunna verifiera vilka klövviltarter som är där. Det skulle vara spännande och säkert hjälpa oss att förstå viltekologin och sambanden ännu bättre, säger Johan. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.