phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Aktiviteter Aktiviteter - Arkiv Skogsträff med tema Tall

Skogsträff med tema Tall

Plats: Svenljunga naturbruks-gymnasiets parkering
Datum: 2019-05-09 Tid: 18:00

Temat för kvällen är Kraftsamling Tall, Rätt trädslag på rätt mark samt Vilt och foder i balans.

PROGRAM 

 • Metoder att föryngra tallplantering, fröträd och sådd.
 • Kan andra trädslag vara ett alternativ? 
 • Markberedare med såddaggregat Södra kan i området nu erbjuda frösådd av tall i samband med markberedningen. 
 • Hur mycket äter viltet?
  Varför är tallen så viktig?
  Vad är bra viltfoder (RASE)?
  Hur känner jag igen dessa?
 • Hur får man koll på sin lokala älg-/viltstam med lokal spillnings- och betestrycksinventering?
  Hur får vi friska viltstammar i balans med fodertillgången?

Mattias Mårtensson Naturbruksgymnasiet och Ronny Fihn från SKS medverkar. 

TID OCH PLATS

Torsdagen den 9 maj klockan 18.00–21.30.
Samling senast klockan 18.00 vid Svenljunga naturbruks-gymnasiets parkering. Vi samåker och besöker ett antal platser runt Svenljunga. Södra bjuder på fika, avslutning senast klockan 21.30

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Anmälan senast 7 maj till medlemsservice@sodra.com eller telefon 0470-891 00 alternativt till Tore Pettersson, telefon/sms 070-683 77 48.

Alla är hjärtligt välkomna! 

Att tänka på

Viltet, skogsbruket och biologisk mångfald kräver att foderresurser och viltstammar är i balans.Att naturliga arter finns kvar i landskapet. Idag föryngras nästan all mark i Södra Sverige med gran. Det leder till långsiktiga problem. Gran på fel mark innebär ökade skaderisker av torka och skadeinsekter samt stora fram-tida tillväxtförluster. Ett medel för ökade framtida fodertillgångar är mera variation i skogen (ståndortsanpassning) och då framförallt Mera Tall, men även blandskogar och löv. En tallskog ger viltfoder under lång tid. Välskötta tall, löv och blandskogar som röjs och gallras i tid ger foder i form av bärris och underväxt under hela omloppstiden. Även aktiva jordbruk i skogsbygden spelar en viktig roll för såväl biologisk mångfald för foder till viltet; kantzoner, ek och lövhagar samt gröna vallar liksom våtmarker och impediment är alla viktig foderresurser. Vi måste se till helheten!

Visa fler event med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

9
maj

Event

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.