phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Var med och testa vår nya viltbetesinventering!

Var med och testa vår nya viltbetesinventering!

Nu finns möjligheten för dig som medlem att testa en ny metod för viltbetesinventering där du tar reda på mer om betestycket på din egen fastighet. Ett bättre underlag om viltskadeläget i unga bestånd ger värdefull information och kunskap som kan användas såväl i planeringen av kommande åtgärder som i viltförvaltningssammanhang.

Metoden har utvecklats som ett resultat av en motion från Alvesta skogsbruksområde. Vid Södras föreningsstämma 2020 beslutades att ”Södra ska verka för att ta fram ett arbetssätt som möjliggör bedömning av betestryck på fastighetsnivå”. 

Syftet skulle i första hand vara att genom ökad kunskap om betestrycket stärka markägaren i viltförvaltningsrelaterade forum, exempelvis inom sitt älgskötselområde. 

Södra har tagit fram en metod och ett fältstöd för inventering av viltbete på fastighetsnivå. Den nya metoden kallas för FABIN, fastighetsvis betestrycksinventering, och kompletterar på ett mer lokalt plan den årliga älgbetesinventeringen, ÄBIN. 

Ta reda på betestrycket på din egen fastighet

Nu är det dags att låta er medlemmar testa metoden och förhoppningsvis kan det ge värdefull och mer konkret information än tidigare om betestrycket på den egna fastigheten. Rekommenderad säsong för inventering är april-maj månad. 

Erfarenheter från de inventeringar som görs i år kommer ligga till grund för ytterligare utveckling och förbättring av metoden till nästa säsong. Alla medlemmar har möjlighet att testa metoden, men enklast är det i första versionen för de som har en skogsbruksplan i Södras system.

- Vi är glada över att nu kunna erbjuda medlemmar en ny metod för lokal betestrycksinventering och vi ser fram emot att höra vad de tycker, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södra. 

- Vi ser årets inventeringar som en typ av pilotstudie eller skarpt test som ska utvärderas. Vi hoppas att många medlemmar vill prova på, inventeringen är snabb och enkel att utföra och ökar kunskaperna om aktuellt betestryck på fastigheten. Dessutom får man bättre koll på sina föryngringar och eventuella behov av åtgärder, ett sätt att vårda sin investering i ny skog, fortsätter han.

Vill du vara med och testa?

Skriv då ett mejl till FABIN@sodra.com eller ring Södras Medlemsservice på telefon 0470 – 89 100. 

Läs mer om FABIN

Fastighetsvis betestrycksinventering

Fakta om FABIN

  • Enkel metod 
  • Utförs främst under april-maj i bestånd med medelhöjd 0,3-3 m
  • Smart telefon eller surfplatta används för att navigera och samla in data
  • Ger en aktuell bild av betestrycket på fastighetsnivå
  • Resultatrapport kan skapas automatiskt efter avslutad inventering
  • Ersätter inte, men kompletterar älgbetesinventeringen (Äbin)

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.