phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Välkommen förändring av artskyddsförordningen

Välkommen förändring av artskyddsförordningen

Svartmes

Sverige har infört hårdare regler för artskydd än vad EU kräver, vilket skapat en stor osäkerhet för det svenska skogsbruket. Men nu har regeringen beslutat om en ändring av artskyddsförordningen som gör att Sverige inte kommer skilja ut sig från övriga EU.

– Vi har under lång tid arbetat för en förändring och välkomnar därför beskedet från regeringen. Situationen för våra skogsägande medlemmar och vår personal har varit tuff under våren och vi förväntar oss nu att myndigheterna snabbt anpassar sin tillämpning utifrån regeringens beslut, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Södra har varit djupt engagerat i frågan om artskyddsförordningens innehåll och även varit representerad i artskyddsutredningen som föregått regeringens beslut.

– Vi kommer noga analysera vad regeringens beslut innebär i praktiken. För oss är det viktigt att vi får ett fungerande och effektivt artskydd i Sverige. Som tillämpningen utvecklats görs det i dag ingen skillnad på hotade eller livskraftiga arter eller fåglar. Nu kommer det att bli tydligare vad som ska prioriteras. Det är bra för arbetet med den biologiska mångfalden det är bra för det svenska skogsbruket, säger Malin Pettersson, näringspolitisk expert på Södra.

Flera politiska frågor återstår
Samtidigt återstår ett antal frågor som regeringen bör gå vidare med, konstaterar Marcus Svensson, chef för Södras näringspolitiska arbete.

– Det gäller inte minst de utredningskrav som i dag läggs på markägaren. Det behövs en bättre balans mellan vad den enskilde ska göra och vad som är myndigheternas ansvar, säger han.

– Ytterligare en fråga gäller rätten till ersättning för skogsägarna. Det borde vara självklart att ersättning utgår direkt när myndighetsbeslut inskränker skogsägarens ägande- och brukanderätt. Den biologiska mångfalden är hela samhällets ansvar och kan inte vila på enskilda markägare, avslutar Marcus Svensson. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.