phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Välkommen förändring av artskyddsförordningen

Välkommen förändring av artskyddsförordningen

Ärtsångaren är en av många småfåglar som ofta ses i skogsbrynen. Ärtsångaren kan vara svår att få syn på då den bygger sina bon, och helst sitter och sjunger, i täta buskar eller träd. Ett blommade, buskrikt och skiktat skogsbryn är rikt på insekter – favoritfödan hos ärtsångaren. Med andra ord – skogsbrynet erbjuder den perfekta boplatsen.

Södra välkomnar miljöministerns besked om att artskyddsförordningen skyndsamt ska förändras. Förändringen innebär att vanliga enskilda fåglar inte längre kommer att kunna stoppa avverkningar eller andra skogliga åtgärder.

Lena Ek, ordförande i Södra.

– Detta är glädjande för oss, våra medlemmar och det svenska familjeskogsbruket. Vi har i många år lyft frågan om det olämpliga i att blanda ihop sällsynta arter och fåglar med vanligt förekommande fåglar i det svenska artskyddet. Sedan en tid tillbaka har dessutom Skogsstyrelsen börjat tillämpa förordningen ordagrant, vilket har skapat stor osäkerhet för det svenska skogsbruket. Nu hoppas vi att detta löser en stor del av problemen, säger Lena Ek, ordförande i Södra.

Myndighetens nya tillämpning av artskyddsförordningen har skapat osäkerhet och lett till tveksamhet inför att utföra skogliga åtgärder.

– Detta skulle inte bara drabba skogsägare utan även samhället i stort, när samhällsviktiga produkter inte kommer ut på marknaden för att försörjningen till våra industrier avbryts. Därför är det en viktig signal från miljöministern att förändringarna ska ske skyndsamt, säger Lena Ek.

Naturvården utvecklas i Götalands skogar
Sveriges 330 000 familjeskogsbrukare, varav 52 000 är medlemmar i Södra, har stor betydelse för omställningen till en bioekonomi. Den brukade skogen tar upp stora mängder koldioxid och när råvaran förädlas och ersätter fossila material minskar klimatavtrycket.

– Södras medlemmar avsätter i dag åtta procent av sin skogsmark för rena naturvårdsändamål, har infört gröna skogsbruksplaner, målklasser för skydd av skogens vatten och generell hänsyn i brukandet. Detta är viktigt för utvecklingen av naturvården i Götalands skogar och vårt arbete fortsätter. Det finns inget målsnöre i vårt hållbarhetsarbete, säger Lena Ek.

Miljöministern har även aviserat förändringar i miljöbalken, något som Södra påtalat vikten av.

– Vi ser framför oss att regeringen klargör att det utredningskrav som börjat tillämpas och som lagts på markägarna ska bli proportionerligt i förhållande till det kunskapskrav som finns i lagstiftningen. Det kan inte vara meningen att samma krav ska gälla för enskilda skogsägare som för tillståndspliktig verksamhet i stora företag, säger Lena Ek.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.