phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Södra del i ny viltskadekommission

Södra del i ny viltskadekommission

Viltskadorna gäckar Sveriges familjeskogsbruk. För att analysera bakgrund och orsaker har nu en viltskadekommission bildats, där Södra tillsammans med flera aktörer tar ett helhetsgrepp om frågan.

Viltbetad ungtall

Viltskadorna i jord- och skogsbruk samt i trafik är ett stort och ökande problem. Notan för skadorna uppgår till närmare 18 miljarder kronor – varje år. För familjeskogsbruket innebär viltskadorna bland annat stora utmaningar i samband med föryngring av tall och bevarandet av biologisk mångfald.

– Stora värden står på spel. Jag tror att alla vill att skogsägarnas pågående, stora satsning på mer tall och ökad variation i föryngringarna ska lyckas. Då får vi på sikt bra tallskogar med biologisk mångfald och mer viltfoder. En viktig förutsättning för detta är att betestrycket och viltskadorna minskas nu. Vi hoppas att viltskadekommissionen kan ge oss vägledning i arbetet, säger Johan Frisk, ansvarig för viltförvaltning på Södra.

Tidigare landshövding utredare

En ny del i arbetet mot viltskadorna är nu en viltskadekommission. Södra ska tillsammans med LRF, Sveriges Jordbruksarrendatorer, Mellanskog, Norra skog och Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännens Riksförbund) analysera bakgrunden och orsakerna till skadornas omfattning inom jordbruket, skogsbruket och i trafiken. Arbetet leds av utredaren Elisabeth Nilsson, som tidigare varit landshövding i Östergötlands län.

– Det är komplicerade orsakssamband som ligger till grund för den viltskadesituation vi har i samhället idag och den är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, de två målen i Skogsvårdslagen om avkastning och biologisk mångfald, och mot nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Det behövs därför ett helhetsgrepp och en beskrivning av systemet för att förstå och kunna påvisa på vad som är orsakerna till skadorna, säger utredaren Elisabeth Nilsson i ett pressmeddelande.

”Betesskadorna hotar tallens etablering”

Kommissionen ska även göra en jämförelse med andra länder i Europa som har liknande naturgeografiska och politiska förutsättningar som Sverige. Analysen ska mynna ut i förslag på konkreta åtgärder för att minska skadorna. Under Almedalsveckan i början av juli ska kommissionen och utredaren Elisabeth Nilsson presentera sitt förslag för hur viltskadeproblematiken ska hanteras.

– Betesskadorna utgör inte bara ett allvarligt hot för tallens etablering, det gäller även exempelvis trädbildning av rönn, asp, sälg och ek. De kommande åren blir därför avgörande för hur våra skogar ser ut i framtiden. Att vårda den tallsatsning som nu pågår är högsta prioritet för Södras medlemmar. Får vi stora bakslag där är det svårt att få skogsägarna att hålla i med tallen. Viltskadekommissionens arbete kan bidra med viktiga kunskaper och vi ser fram emot att få fram konkreta förbättringsåtgärder för att ge Södras medlemmar större förutsättningar till hållbart skogsbruk.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.