phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Skogsskador efter stormen Malik

Skogsskador efter stormen Malik

Stormskog utanför Rottne.

Under lördagen och söndagen den 29-30 januari drog stormen Malik in över södra Sverige. Omfattningen är i nuläget svårbedömd, men i vissa områden har den orsakat relativt stora skador.

Till denna storm ska vi också lägga två tidigare oväder under januari och på vissa håll omfattande snöbrott tidigare under säsongen. 

Södra inventerar och planerar avverkning

För att få en tydlig bild över skadeläget kommer Södra inventera ett stickprov på cirka 300 fastigheter för att därefter göra en prognos över utbredning och skadad volym. Inventeringarna kommer att göras under vecka 5 och 6. 

- När inventeringen är klar kommer vi planera avverkningen av det skadade virket och vår förhoppning är att hinna slutföra upparbetningen före granbarkborresvärmningen i vår, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling i Södra.

Inventera dina skador

I ett läge med pågående granbarkborreskador på skogen och en stor population insekter som kommer att svärma under våren är det alltså viktigt att så fort som möjligt få bort det skadade virket ut skogen. 

På så sätt kan vi undvika att granbarkborrarna utnyttjar vindfällda träd och snöbrott för att utveckla en ny generation insekter med mer skador som följd.

Södra uppmanar nu alla skogsägare att omgående inventera sina skador. 

- Att ta hand om skadad skog är det effektivaste verktyget i skogsskyddsarbetet och kampen mot granbarkborren, säger Magnus Petersson. 

- Använd med fördel appen Min skogsgård för registrering av skadorna för att underlätta avverkningen.

Ta hjälp av Södra

Om du inte själv har möjlighet att ta hand om och upparbeta din skadade skog hjälper Södra till. 

Ta kontakt med din skogsinspektor för mer information och senaste kontraktsvillkoren. 

Södra tar emot virket

Södra har ett särskilt sortiment för storm- och barkborreskadat virke:

Stormved/Barkborreved (sågbar andel 18+)

  • Sortimentet avser samleverans av mindre volymer tall- eller granvirke från upparbetning av stormfälld eller granbarkborreangripen skog.
  • Barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning.
  • Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för stormved/barkborreved.
  • Sortimentet tillreds som massaved, minsta diameter under bark 5 cm, maxdiameter under bark 70 cm, fallande längder 3-5,5 m, medellängd minst 4,2 m är ett krav.
  • För mer information se aktuell prislista, Specialmassaved 1600, som du hittar här på webben.

Till prislistan

Tänk på säkerheten

Om du själv tar hand om din skadade skog, tänk i första hand på din säkerhet. Var särskilt uppmärksam på träd i spänn, stora tunga träd, hårda fastfällningar/fastblåsningar, hängande träddelar, rotvältor som kan slå över och brötar av träd i flera lager.

Tänk på att arbete med stormfällda träd är mycket svårare och farligare än vanligt avverkningsarbete. Avstå från att själv upparbeta stormfällen om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam. Vid större omfattning använd i första hand professionell hjälp och maskiner.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.