phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborrens förökningsframgång kan ge omfattande skador

Granbarkborrens förökningsframgång kan ge omfattande skador

granbarkborre

Granbarkborrens förmåga att föröka sig var förra året framgångsrik visar en rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Därmed kan vi förvänta oss stora granbarkborreskador även under 2022.

Den extrema sommaren 2018 ledde till stressade granar med dålig motståndskraft mot insektsangrepp. Samtidigt gynnades granbarkborrens förökning av det torra och varma vädret. Under 2018 blev granbarkborreskadorna mycket omfattande - över 1 miljon kubikmeter skog på Södras medlemsmark drabbades. Året efter var skadenivån än högre, cirka 2,5 miljoner kubikmeter. Därefter har skadorna minskat ner till drygt 1 miljon kubikmeter 2021. 

Stor förökningsframgång

Under flera år har SLU gjort uppskattningar av granbarkborrens förmåga att föröka sig under säsongen för att försöka bedöma skadorna kommande år. Under det stora skadeåret 2018 var förökningsframgången uppemot fem döttrar per hona, för att därefter minska. 2021 bröts dock den nedåtgående trenden i Götaland. SLU:s senaste uppskattning visar att varje hona förra året gav upphov till två döttrar. Därmed kan vi förväntas oss stora skador även under 2022, menar Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling i Södra. 

- Orsaken till förökningsframgången är troligen den gångna sommarens perioder med höga temperaturer och lite nederbörd vilket gav upphov till samma fenomen som under 2018. Dessutom har vinterns stormar och snöbrott orsakat stora skogsskador vilket gör att det nu finns god tillgång på yngelmaterial för granbarkborren, säger han. 

- Vi får alltså räkna med omfattande granbarkborreskador även under 2022. Men vi kan försvåra för granbarkborren att föröka sig.

Upparbeta skadad skog

Han uppmanar alla skogsägare i granbarkborredrabbade områden att ha stort fokus på att upparbeta skog som skadats av storm eller snöbrott. 

- Om vi tillsammans lyckas med upparbetningen kommer granbarkborren att bli tvungen att angripa levande, stående träd som normalt har god förmåga att försvara sig mot angrepp. Därmed får insekten svårare att lyckas med den nya generationen som lämnar träden och svärmar i sommar. Och tack vare att Södra har infört ett nytt virkessortiment för stormskadad skog kan du som skogsägare även tillgodogöra dig virkesvärdet.

- När svärmningen börjar, vilket brukar ske i månadsskiftet april/maj, är det som vanligt viktigt att vara redo att återigen arbeta med ”sök och plock” för att snabbt få ut angripna träd med insekterna kvar i barken, säger Magnus Petersson.

Håll dig uppdaterad om granbarkborren på vår granbarkborresida.

Till granbarkborresidan

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.