phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter 675 000 kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2022

675 000 kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2022

Gröna träd med barkfall.

De skador som granbarkborren orsakade i slutet av sommaren syns nu i medlemmarnas skogar och totalt har 675 000 m3fub granskog på Södras medlemsfastigheter skadats av barkborren under 2022. Trots att skadorna har minskat de senaste säsongerna ligger de fortfarande på en hög nivå.

Granbarkborreskadornas omfattning vid Södras inventering i vecka 44 2022
Skadornas omfattning vid Södras inventering i vecka 44 2022. Skadad volym i m3fub per hektar och verksamhetsområde.

Redan i vecka 35 genomförde Södras inspektorer en inventering av granbarkborreskadorna på 300 övervakningsfastigheter runt om i Södras område. Men det är först nu som även de skador som granbarkborrens svärmning under sensommaren orsakade har blivit synliga i form av träd med bruna barr samt gröna träd vars bark har börjat lossna högt upp på stammen.

Under vecka 44 genomförde Södra en ny inventering av skadorna som visar att 675 000 m3fub skog på medlemsfastigheterna är dödad av granbarkborren under 2022. 

– Det innebär att skadorna har ökat med 20 procent sedan inventeringen i vecka 35, vilket är en ökning i nivå med vad vi har sett tidigare år när vi jämför inventeringarna, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Precis som under 2021 är det främst i de östra delarna av Södras område som skadorna är värst. 

– De största skadevolymerna finns i Östergötland och norra Kalmar län och ökningen jämfört med inventeringen vecka 35 är ganska jämnt fördelad.

Resultatet av årets inventering visar en minskning av granbarkborreskadorna jämfört med 2021. Den positiva trenden som vi såg under 2021 fortsätter alltså och träden verkar återhämta sig från den extrema torkan 2018, även om det går långsamt. 

– Även om skadorna totalt sett är mindre i år än 2021, så är 675 000 m3fub en stor virkesvolym och nu är det viktigt att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar, säger Henrik Holmberg.

– Vi har alltså fortsatt stora populationer insekter i skogen och vädret och våra skogsskyddsinsatser kommer att bli helt avgörande för skadeutvecklingen även kommande år.  

Det är därför av största vikt att du som skogsägare, särskilt i de drabbade områdena, ger dig ut och inventerar din skog. Även om du inventerade redan tidigare i höstas, kan skadorna ha blivit synliga först nu. Och upptäcker du skadade träd ska du se till att de så fort som möjligt avverkas och forslas bort ur skogen. 

– På så sätt kan du fortsatt göra skogsskyddsnytta och rädda virkesvärdet, säger Henrik Holmberg.

Läs mer om granbarkborren

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.