phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Planera underhållet av dina vägar

Planera underhållet av dina vägar

Skogsbilvägar 2021.

Precis som du förmodligen har en plan för skötseln av dina skogsbestånd, bör du också ha en plan för dina skogsbilvägar. Genom att agera förebyggande kan du slippa överraskande problem och kostnader. I ett nytt avsnitt i webbutbildningen ”Skogsbilvägar” får du veta vilket underhåll som behövs för en väl fungerande skogsbilväg.

En bra skogsbilväg gör det enklare för dig att bruka din skog. Den gör att du får bättre tillgänglighet till din skog, både vid tillsyn och när du ska utföra olika skogliga åtgärder. En bra skogsbilväg kan också göra skillnad i hur stor ersättning du får när du ska sälja ditt virke.

Det är lätt till att tänka att det bara är i samband med förutsägbara tillfällen, till exempel vid gallring och föryngringsavverkning, som din skogsbilväg ska vara i bra skick. Men skogen kan exempelvis drabbas av mer eller mindre omfattande stormskador eller granbarkborreangrepp, vilket gör att din skogsbilväg akut behöver fungera för både maskiner och virkestransporter. 

För att det ska vara enkelt för dig att lära dig mer har vi tagit fram webbutbildningen ”Skogsbilvägar”. Den består av ett antal filmer som du hittar här på sodra.com. Nu finns ett nytt avsnitt – Underhåll. 

I det nya avsnittet går vi igenom varför du ska underhålla din skogsbilväg, vilka är de vanligaste underhållsåtgärderna är och när du bör göra dem.  

Här hittar du alla filmer i webbutbildningen ”Skogsbilvägar” 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.