phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Omfattande stormskador i södra Götaland

Omfattande stormskador i södra Götaland

Stormen Laura som in drog över södra Götaland den 12 mars har orsakat omfattande skador på Södramedlemmars marker. Södras inventering visar att mest skador har uppstått i det sydöstra hörnet av Småland och i östra Blekinge. Med tanke på den extremt höga populationen av granbarkborre är det nu viktigt att omhänderta alla färska vindfällen av gran.

Bedömning av volymen vindfälld skog per ha skogsmark för resepktive verksamhetsområde enligt Södras inventering. Det gulrastrerade området beskriver kärnområdet för stormskadorna.

För att kartlägga omfattningen har Södras skogsinspektorer genomfört inventeringar i de mest drabbade områdena som är Skåne, Blekinge samt södra Småland. Mest skador har uppstått i det sydöstra hörnet av Småland och i östra Blekinge men spridda vindfällen finns över hela Södras verksamhetsområde.

Kartan här intill visar volymen vindfälld skog i kubikmeter per ha för respektive verksamhetsområde, samt kärnområdet för de stora volymerna skadad skog.

INVENTERA DIN FASTIGHET

Södra uppmanar alla skogsägare att så fort som möjligt inventera sina fastigheter och bilda sig en uppfattning om hur stora skadorna är. Använd gärna appen Skogsägare för att ange var skadorna finns och vilken omfattning det rör sig om.

Södra uppmanar till självverksamhet för de som har möjlighet och för de som behöver hjälp ska kontakt tas med inspektorn på Södra så fort som möjligt. 

Var noga med enstaka vindfällen

I det läge vi befinner oss med en extremt hög population av granbarkborre är det extra viktigt att

Randbarkning av färska vindfällen för att torka ut barken och därmed oskadliggöra den som yngelmaterial för granbarkborre. Maximalt tre fingrar mellan ränderna och runt hela stammen i hela dess längd.

vara noga med att upparbeta även enstaka vindfällen. Dessa kan annars bli en yngelplats för den nya generationen varifrån skador kan sprida sig till frisk skog.

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland vilket betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas.

Randbarka med motorsåg

Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka, se bilden här intill.

 

Sätt säkerheten främst

– Sätt alltid säkerheten främst. Använd i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten. Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap och arbeta aldrig ensam, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Arbete med stormfällda träd är mycket svårare och farligare än vanligt avverkningsarbete.

Faror att vara uppmärksam på är:

  • Träd i spänn
  • Stora tunga träd
  • Hårda fastfällningar/fastblåsningar
  • Hängande träddelar
  • Rotvältor som kan slå över
  • Brötar av träd i flera lager

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.