Så här påverkas några av de områden som berör dig som Södramedlem:

TRÄFFAR & UTBILDNINGAR

Fram till augusti är alla lokala fysiska träffar inställda. Det gäller:

  • Samtliga skogsägar-/medlemsträffar
  • Södraskolans utbildningar.

I slutet av augusti kommer vi att göra en ny bedömning av läget inför hösten. 

Digitala träffar
Under våren har vi kört några digitala träffar när vi inte haft möjliget att träffas fysiskt och det planerar vi att fortsätta med även under hösten.

FORTSATTA BEGRÄNSNINGAR FÖR BESÖK

När det gäller besök ute hos er markägare följer vi bland annat följande principer:

  • Vi tar alltid kontakt innan besök för att säkerställa att du mår bra
  • Vi undviker besök hos medlemmar i riskgrupper eller som är över 70 år. Däremot jobbar vi självklart gärna med åtgärdsförslag via digitalt, via telefon- eller mejl.
  • De besök vi genomför sker alltid utomhus och utan handslag och vi håller avstånd när vi träffas.
  • Om myndigheterna ändrar sina riktlinjer kan detta komma att påverka våra åtgärder. Vi uppdaterar denna sida löpande.

Du som medlem och skogsägare är alltid välkommen att höra av dig till din skogsinspektor eller förtroendevalda om du har frågor eller funderingar.

Denna sida är uppdaterad 2020-07-02.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare