phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborren har börjat svärma

Granbarkborren har börjat svärma

Efter en ganska lång och kall vår har granbarkborren nu börjat svärma på allvar. Det visar Södras svärmningsövervakning. På webben www.sodra.com/granbarkborrekarta kan du följa utvecklingen i just ditt område.

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du på Södras webb sodra.com/granbarkborre. Här hittar du bland annat

 • Resultatet av svärmningsövervakningen
 • Film om åtgärder vid vårsvärmningen
 • Information om aktuellt virkessortiment

- Nu är det dags att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Efter förra årets omfattande granbarkborreangrepp finns det många insekter i marken och i vissa fall även kvar under barken på granar som inte avverkats. När dagstemperaturen nu har börjat stiga upp emot 20 grader vaknar insekterna till liv och börjar svärma. 

- I flera områden har våra förtroendevalda skyddsombud börjat notera fångster av barkborrar och sedan den här veckan registreras dessa i granbarkborrekartan som du hittar på vår webb www.sodra.com/granbarkborrekarta. Här kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg.

Inventera din granskog

Det är nu dags att ge sig ut i skogen och leta efter granbarkborreangripna träd. Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog. Även färska vindfällen bör inventeras.

- Blåste det ner träd hos dig när det stormade i vintras bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.

Randbarkning av färska vindfällen för att torka ut barken och därmed oskadliggöra den som yngelmaterial för granbarkborre. Maximalt tre fingrar mellan ränderna och runt hela stammen i hela dess längd.

Bekämpningsområde och randbarkning

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland. Det betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas.

- Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka, se bilden här intill.

Leta efter och registrera angrepp

Tidigt efter vårsvärmningen hittar du angripna träd genom att identifiera

 • ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och i uppåt
 • brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen
 • kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen.

Märk ut angripna träd med sprejfärg eller snitselband och registrera angreppen, gärna med hjälp av appen Skogsägare under ”Insektsskada”.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. 

- Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg.

Södra uppmanar till självverksamhet. Kan du inte ta hand om de angripna träden själv, eller om angreppen är omfattande, kontakta snarast din skogsinspektor för hjälp.

Granbarkborressortiment

Granbarkborren har med sig en blånadssvamp in i trädet som efter några veckor missfärgar veden. Men så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. Reglerna för sortimentet ser du i rutan nedan.

Skyddad skog

Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

specialmassaved 1600

 • Stormved/Barkborreved (sågbar andel 18 +)
 • Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandelen stockar med minsta diameter 18 cm ub, fri från lagringsröta och insektshål i veden, max 5 procent skogsröta samt max 120 cm utbytesförlust, betalas med det högre priset för stormved/barkborreved. 
 • För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved.
 • Dock tillåts granbarkborreskadade helt torra stockar avverkade av ej levande träd utan begränsning.
 • Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean.
 • Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever nyttoinsekter som till viss del bekämpar granbarkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, torksprickor och kraftigt utvecklad laggringsröta.

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.