phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Projekt Kraftsamling Tall har startat

Projekt Kraftsamling Tall har startat

Södra satsar nu med full kraft för att leva upp till Södras stämmas beslut i frågan om att komma tillrätta med de omfattande viltbetesskadorna.

Stämmans beslutet består av två delar:

  1. Minst 50 procent av alla älgförvaltningsområden ska vara gröna vid utgången av 2021 (med gröna menas att max 5 procent av tallarna får ha årsskador)
  2. Andelen tallföryngring ska öka

För att på ett effektivt sätt arbeta med detta har ett projekt startats där tre personer kommer arbeta heltid med denna fråga. Tomas Andersson är projektledare, Per-Arne Karlström och Stefan Persson är de tre som ska leda detta arbete. Med i projektgruppen är också Carl Johan Olsson från medlemsavdelningen.

Till stämmans beslut har även lagts ett projektmål om att kalvvikterna ska öka.

Den 27 februari hölls en träff på Futurum i Växjö där hela detta projekt sparkades igång. Deltog gjorde viltansvariga tjänstemän, viltombud, skogsnäringens representanter i Viltförvaltningsdelegationerna samt Sveaskog och Holmen. Ett 80-tal personer deltog.

– Målet med dagen var att samla alla och ge ett tydligt budskap om vad vi ska uppnå samt skapa en samsyn om hur vi gör detta tillsammans, säger projektledare Tomas Andersson.

Dagen innehöll en del informationspunkter men till stor del bestod dagen av att man satt länsvis och planerade arbetet framåt.

– Tanken var att man inom varje län skulle planera upp en träff med alla markägarrepresentanterna för att skapa en bra grund för det fortsatta arbetet. Alla förvaltningsplaner ska nu skrivas om under våren och här är det viktigt att vi landar rätt, säger Tomas Andersson.

Med på mötet var också Lars-Ove Johansson, ordförande i förvaltningsrådet och som också sitter med i styrgruppen för projektet.

– Att vi kommer få balans mellan skog och vilt är en nyckelfråga för att vi ska kunna bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk och föryngra med tall på tallmark. Jag är mycket glad att vi äntligen är igång med projektet och nu kan satsa med full kraft på detta, säger Lars-Ove.

Projektet kommer främst inrikta sitt arbete på att, med fakta som grund, informera och skapa förståelse för minskade viltstammar ute i älgförvaltningsgrupperna, älgskötselområden och andra sammanhang.
Genom att arbeta nära där saker sker hoppas vi kunna skapa förändring som vinner kraft framåt, avslutar Tomas Andersson.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.