phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Med röjning skapar du framtidens skog

Med röjning skapar du framtidens skog

Det finns olika anledningar till att röja i sin skog. Varför just du ska röja beror på vad du vill att skogen ska ge dig och vilka värden du vill skapa.

När man frågar skogsägare vad de vill att skogen ska ge dem svarar många att de vill ”skapa en välskött fastighet att lämna vidare till nästa generation” och att de ”förvaltar ett arv”.

Men vad är då en välskött skog och hur ser den skog ut som du vill lämna över till dina barn? Det beror helt enkelt på vilka värden du vill skapa.

Upplevelse och rekreation

Har du en skog med natursköna platser som du gärna vill gynna? Genom röjning kan du skapa en skog som bjuder in till trivsam upplevelse och rekreation. En välröjd skog är trevlig att besöka. Med röjning kan du utveckla de kulturella och estetiska värden som finns i din skog.

Att göra plats för fler lövträd och göra fina vattendrag mer tillgängliga är två exempel på "rekreationsröjning". Att röja fram utblickar och kulturlämningar och markera populära stigar och stråk är andra möjligheter med röjning. 

Natur- och miljövärden

Genom röjning kan du värna befintliga och utveckla framtida natur- och miljövärden i din skog. Du kan anpassa röjningen för att öka den biologiska mångfalden.

Röjningen är ett bra tillfälle att skapa bryn och kantzoner mot öppen mark och vattenmiljöer. För att gynna natur- och miljövärden kan även lövandelen förstärkas i fuktiga och blöta partier och naturvärdesträd röjs fram. 

Lönsam skogsproduktion

Ett vanligt skäl till att röja sin skog är att skapa en lönsam skogsproduktion. En skogsplantering behöver vårdas för att den ska ge en bra ekonomisk avkastning. Genom att röja i rätt tid och på rätt sätt skapar du goda förutsättningar för din skogs framtida värde. 

Röjning är den allra bästa åtgärden för att skapa växtliga och välmående skogar. Man kan tycka att röjning är en obekväm kostnad. Men fundera då på hur mycket pengar du har lagt ut för att få till en lyckad föryngring. Att föryngra med en förädlad Södraplanta kostar cirka 9 kronor. Att röja i ungskogen kostar cirka 2 kronor per satt planta. Det är inte särskilt mycket i sammanhanget. Röjer du inte riskerar du att förlora de pengar du satsat i dina föryngringar.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.