phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Hög brandrisk i skogen

Hög brandrisk i skogen

Just nu råder hög brandrisk i hela Södras verksamhetsområde. Södra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och det är viktigt att alla berörda följer dessa för att undvika bränder.

- Södras brandriskrutin uppdateras kontinuerligt och bygger på den branschgemensamma standarden som utformats av skogsföretag, berörda myndigheterna och Skogforsk. En förändring jämfört med föregående år är att vi uppmanar alla entreprenörer att trafikförsäkra sina arbetsfordon med anledning av domen i HD rörande Salabranden, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra.

Vi fortsätter samarbetet med SMHI och har tillgång till brandriskprognoser vid fyra tidpunkter per dygn. På det sätter kan utvecklingen över hela dygnet följas noggrant och övergången till nattkörning kan göras när det bedöms lämpligt.

Södra arbetar i samarbete med entreprenörerna framför allt med förebyggande åtgärder. När det finns hög risk för brand följer både Södra och avtalsentreprenörerna brandriskprognoserna från SMHI kontinuerligt.
- I lokala samråd kommer vi och entreprenörerna överens om lämpliga åtgärder de närmsta dagarna. Detta dokumenteras så att båda parter vet vad som bestämts. Några exempel på åtgärder är att flytta maskiner till områden med lägre risk, ta av band och kedjor från maskinerna, använda brandvakt och efterbevakning samt arbeta på natten, säger Magnus Petersson.

Risken för brand är störst på eftermiddagen, när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken/ jordlagret. Eldningsförbud råder när SMHI:s brandriskprognos visar nivå 4, 5 eller 5 E.

För mer information om brandrisken på din hemort, läs på SMHI:s hemsida.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.