phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter AI-projekt för bättre röjningsplanering

AI-projekt för bättre röjningsplanering

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har beviljat stöd för ett forskningsprojekt som med hjälp av artificiell intelligens, AI, och satellitbilder, ska ta fram bättre underlag för röjningsplanering.

–Det här är ett jättespännande projekt som ligger helt i linje med den satsningen Södra nu gör för att öka röjningsaktiviteten i våra ungskogar. Potentiellt skulle detta kunna ge oss möjligheter till att prissätta röjningar på ett helt annat sätt i framtiden, säger Kristin Lindell, chef Affärsutveckling Södra Skog.

Södra är tillsammans med Mellanskog och Sveaskog och behovsägare i projektet och kommer att bistå med underlag samt att utvärdera de produkter som utvecklas. Forskningen och framtagandet av metoder står Skogforsk, Foran och Örebro Universitet för. Totalt beviljas forskningen 6,4 miljoner och projektet kommer att pågå under tre år. 

Projektet kommer att arbeta med satellitbilder för att kartlägga röjningsbehov. Det som skiljer sig från tidigare kartläggning är att röjsågarna som används i fält nu utrustas med GPS för att kartlägga rörelser och tidsåtgång i de respektive bestånden. Insamlade mönster från röjsågarna kommer med hjälp av AI att kombineras med satellitbilder för att man ska kunna bedöma vilka områden som har ett röjningsbehov samt om det är en enkel eller svår röjning. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.