phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Systematiskt arbete för att undvika brand

Systematiskt arbete för att undvika brand

För att minska risken för att brand uppstår i skog och mark arbetar Södra systematiskt utifrån riktlinjer som skogsbruket gemensamt har tagit fram. Det handlar bland annat om att följa brandriskprognoser och om att samråda med skogsentreprenörer om lämpliga åtgärder.

Skogsbrukets gemensamma riktlinjer för att hantera brandrisk ger vägledning i hantering av ansvar och hur planeringen bör utformas. Som stöd finns brandriskprognoser från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SMHI och dessa utgör en grund för lokala beslut.

Åtgärder som Södra vidtar vid hög brandrisk

Skogsmaskinerna utrustas under sommarhalvåret med släckningsutrustning och alla förare genomgår en webutbildning om hantering av brandrisk vid skogsarbete. Risken med skogsarbete är att det kan uppstå gnistor när metall från maskinerna skaver mot stenar och block. Samråd mellan Södra och entreprenören sker kontinuerligt för att diskutera lämpliga åtgärder och beslut om åtgärderna dokumenteras för att undvika missförstånd.

Åtgärder som beslutas vid ett samråd kan exempelvis vara:

  • Flytta maskinerna till områden med lägre brandrisk, där det regnat eller marker som är fuktiga eller innehåller mindre sten och block
  • Band och kedjor tas bort från maskinerna
  • Brandvakt som sköter bevakning under och efter arbetets utförande och är utrustad med släckningsutrustning
  • Nattkörning eftersom brandrisken minska väsentligt på grund av lägre temperatur, högre luftfuktighet och oftast lägre vindstyrka
  • Avbryta arbetet helt i väntan på lägre brandrisk

Efter branden i Västmanland 2014 blev det tydligt att skogsbruket behövde ett gemensamt sätt att hantera brandrisk. Därför utformades riktlinjer som samtliga aktörer i skogsbruket kan ha som vägledning för att minska risken för brand. Riktlinjerna togs fram av företrädare för skogsbruket, Skogsstyrelsen, MSB, lantbrukets brandskyddskommitté och representanter för räddningstjänsten. Samordningen sköttes av Skogforsk. Utifrån dessa riktlinjer utformar varje företag sina egna rutiner och fattar beslut utifrån egna förutsättningar och erfarenheter.

Under 2018 har skogsbruket fördjupat sig i tolkningen av SMHI:s brandriskprognoser och har även skaffat tillgång till de så kallade FWI-värdena* för Götaland. Därmed kan vi tillsammans med skogsentreprenörerna förfina prognoserna för brandrisk och fatta beslut baserade på lokala förutsättningar. 

*FWI = Fire Weather Index. Detta index, som SMHI tar fram en gång per dygn, beskriver risken för antändning, spridning och brandbeteende. Faktorer som påverkar modellen är temperatur, relativ luftfuktighet och vindhastighet.

Exempel på brandriskprognos och skillnaden över ett dygn (8-9 augusti 2018) beroende på att temperatur, luftfuktighet och vindstyrka varier mellan dag och natt (källa SMHI). Vid FWI-värde över 28 har vi den högsta klassen (5E). Södra avbryter alltid verksamheten om värdet riskerar att bli över 35. Bilden visar tydligt att risken för brand är betydligt lägre under natten än på dagen.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.