phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Sommarens torka gynnsam för granbarkborren

Sommarens torka gynnsam för granbarkborren

Sommarens värme har varit mycket gynnsam för granbarkborrarna och torkan har gjort att granarna är stressade. Vi får nu in flera rapporter om skador ute på medlemmarnas fastigheter. Att mängden granbarkborrar har ökat visar också Skogsstyrelsens fällfångster.

För att skapa en bra bild över den geografiska spridningen och omfattningen av angreppen hos Södramedlemmarna har de övervakningsfastigheter som finns ute på verksamhetsområdena inventerats. Resultatet av inventeringen visar att omkring 1,5 miljoner kubikmeter är drabbade i hela Götaland. På Södras medlemsfastigheter betyder det cirka 750 000 kubikmeter. Inventeringen visar att skadorna varierar mycket inom Södras område och inte oväntat hittar vi mest skador i sydöstra delarna av Götaland medan de västra områdena uppvisar mer normala skadenivåer.

Här hittar du angreppen

Trädplanta
Angripet träd som är brunt i toppen men grönt i övriga delen av kronan.

Lite förenklat kan man säga att det varit två granbarkborreangrepp i år, ett i våras och ett kring månadsskiftet juni-juli. De flesta träd som angreps i våras har blivit bruna och dött. De är ganska enkla att upptäcka i nya beståndskanter, i äldre granskog och i anslutning till fjolårsangrepp och vinterns vindfällen.

När den nya generationen blivit klar att svärma, vilket i år var redan i början av juli, lämnar de träden och ger upphov till nya angrepp. Ofta flyger de en kort sträcka och angriper träd i närheten av moderträdet. Angreppen sker ofta högre upp på stammen jämfört med huvudsvärmningen på våren.

Trädplanta
Granstam med brunt borrmjöl från angrepp högre upp i trädet.

En del av den nya generationen flyger längre och angrepp kan dyka upp lite varstans i gallringsskog och äldre granskog. Angreppet på det enskilda trädet är ofta lite mer otydligt. Enda tecknet kan under ganska lång tid vara rödbrunt borrmjöl som trillar ned och fastnar på barken när barkborrarna borrar sig igenom barken högre upp på stammen. Vita fläckar på stammen där fåglar hackat bort bark i jakten på insekterna är också ett tecken. Träden kan fortfarande se gröna och friska ut i kronan trots att det är dödsdömda på sikt.

I slutet av augusti/början av september kommer ytterligare en ny generation insekter att kläckas.  Efter ett kort näringsgnag övervintrar de antingen i trädet eller i marken för att vara redo att svärma när det blir varmt och soligt nästa vår. Blir det en lite längre värmeperiod i höst så kan de borra sig in i nya närstående träd, men den typen av skador brukar sällan bli speciellt omfattande. Det mest troliga är att de övervintrar och svärmar först nästa vår.

Råd till skogsägare

Undersök dina granbestånd enligt den ordning som anges nedan:

    1. Träd som angreps vid huvudsvärmningen på våren är nu lätta att hitta eftersom de har bruna barr och håller i olika grad på att tappa barren.
    2. Runt de träd som angreps vid huvudsvärmningen (punkt 1) har den nya generationen ofta flugit en kort sträcka och angripit träd i närheten. Leta efter angripna träd i ett område på 20 meter runt de träd som angreps på våren. 
    3. Undersök alla grandominerade bestånd med en ålder över ca 40 år. Angrepp från svärmningen i juli kan finnas lite överallt eftersom vissa individer flyger långt. 
Angripen granstam med uppfläkt bark.

De angripna träden kan vara ganska svåra att identifiera eftersom barren ofta behåller sin gröna färg, ibland hela hösten. Leta därför efter tecken på angrepp i form av borrmjöl, ser ut som kaffepulver, på stam och stambas. Mycket gröna barr på marken är ett annat tecken liksom barkflagor som lossnat högre upp på stammen.

Märk ut de angripna träden eller området med snitselband och i kartan i skogsägarappen, som har en särskild funktion för detta ändamål. Har du tillgång till en drönare så är den en bra hjälp i arbetet med att upptäcka träd som börjat bli bruna i delar av kronan, vilket ibland kan vara svåra att se från marken.

Upparbetning och transport till bilväg

Om skadorna inte är alltför omfattande är det bra om du har möjlighet att själv se till att träden upparbetas och transporteras ut till bilväg. Varför då? Jo sommarens avverkningsstopp på grund av brandrisken har medfört att leveranserna till industrin släpar efter. För att kunna ta igen så mycket som möjligt av tappet är det viktigt att så många avverkningsmaskiner som möjligt kan producera för fullt under hösten. Att Södras industrier går bra är ju viktigt för oss alla.

Trädplanta
Granbarkborreskadad granstock som fortfarande kan sågas tack vare att den har ljus underbark större delen av omkretsen och endast lite blånad.

Sista trädet som huggs ska vara friskt. Det vill säga du ska inte bara hugga träd med synliga tecken på angrepp på utsidan utan du fortsätter tills du vid kvistningen inte ser några spår av angrepp under barken.

Om du inte kan ordna upparbetningen själv är du självklart välkommen att kontakta din lokala skogsinspektor för hjälp.

Aptera så här

För virke angripet under våren finns ett särskilt barkborresortiment, 1600 Specialmassaved, där du kan blanda sågtimmer och massaved. Sortimentet har mindre krav på levande stamdelar än vad som normalt gäller.

Sommarangripet virke finns ofta i flera stadier. Grundregeln är att om underbarken till största delen är vit och ingen blånad finns när stocken mäts in så är det timmer. Har skadorna gått längre ska stocken ligga i 1600-sortimentet.

Tänk på att samma träd kan innehålla både färska och skadade stockar beroende på var på trädet angreppet skett.

För leveransvolymer under 40 m3fub rekommenderar vi att du endast använder 1600-sortimentet. Vid större angrepp, kontakta din inspektor angående sortimenten.

Anmäl virket så fort det är utkört så ökar chansen att granbarkborrarna åker med till industrin.

Läs mer:
Så sorterar du granbarkborreskadat virke

Trädplanta
Bilden visar hur du kan upptäcka skadorna i din skog genom att följa olika tecken som barrfärg, borrmjöl och barkfall.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Bruka skog, Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Bruka skog, Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.