I filmen visar Patrik Lindenbjär, apteringsspecialist, hur du som avverkar skog sorterar granbarkborreskadat virke. För virke angripet under våren och sommaren finns ett särskilt barkborresortiment, 1600 Specialmassaved, där du kan blanda sågtimmer och massaved.

Har du träd som blivit angripna i år kan du hugga sortimentet 1600.

  • Längd mellan 3,3-5,5 meter.
  • Pris under 18 cm 360 kr/m3fub och över 18 cm (sågbart) 550 kr/m3fub. Observera att priser ändras löpande. Du hittar aktuella virkesprislistor på www.sodra.com/virkespriser.

Granbarkborren gillar granens bark där den gnager gångar och lägger ägg vilket gör att träden dör. Om träden inte avverkas riskerar fler träd i närheten att angripas och därför är det viktigt att leta upp och avverka skadade träd så snabbt som möjligt.

Se och hör Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare, beskriva läget kring granbarkborrarnas angrepp och tips för hur du hanterar det.


Läs mer om hur du hittar angreppen och ta del av råd och information om upparbetning och transport till bilväg:
Sommarens torka gynnsam för granbarkborren

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog, Skogsägare