phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Mark, människor, miljöer och brukande måste skonas när stamnätet byggs ut

Mark, människor, miljöer och brukande måste skonas när stamnätet byggs ut

”Södra motsätter sig inte en utbyggnad av stamnätet. Det behövs en säker och fullgod överföringskapacitet som svarar mot ett ökat behov från samhället och näringslivet. Men, det kan och måste ske med sådan teknik att man skonar mark, människor, miljöer och brukande.”

Det skriver Södra i ett yttrande till Energimarknadsinspektionens begäran över ansökan om nätkoncession för en 420 kV-ledning mellan Ekhyddan – Nybro respektive Nybro – Hemsjö.

Södra anser att Svenska Kraftnäts koncessionsansökan för en ny 420 kV-ledning för dessa sträckor ska avslås. Hela processen bör göras om och göras rätt. Alternativa marksnåla överföringstekniker bör utredas på ett grundligt och transparant sätt som tar ett helhetsgrepp på dialog, delaktighet och konsekvenser för bygden.

– Södra och skogsägarna ser en god infrastruktur som nödvändig för regional utveckling och industrins konkurrenskraft på en global marknad. Men vi tycker att det är synnerligen anmärkningsvärt att Svenska Kraftnät fortfarande, trots ihärdig kritik och många propåer om modern markbunden överföringsteknik, fortfarande inte visar någon vilja till nya alternativ eller att resonera sig fram till skonsamma lösningar. Vid en kostnadsjämförelse så kan skillnaden upplevas stora om inte hänsyn tas till de totala konsekvenserna vid luftburen teknik, skriver Lena Ek, Södras ordförande, och Mats Blomberg, Södras näringspolitiske samordnare, i yttrandet.

De fortsätter:

Det är vår mening att det har det kommit till vägs ände, bristerna är av den storleksordningen att ett godkännande av Svenska Kraftnäts koncessionsansökan inte är möjlig om man vill visa någon slags respekt för bygdens aktörer. Nu måste det till en ändring. En försening av ledningen med ytterligare ett par år (förseningen är ändå ett faktum) ska vägas emot de stora konsekvenser och osäkerhet ledningen för med sig för miljön och människorna.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.