I takt med att lärkbestånden blir fler och äldre i medlemsskogarna vill Södra arbeta för att skapa avsättning för det timmer som dessa bestånd genererar. Därför har vi börjat att såga lärktimmer på vårt sågverk i Unnefors, Småland.

I dagsläget kan vi erbjuda bra priser på ert lärktimmer! Prislistan börjar redan vid 17 centimeter, vilket gör att det kan gå att få ut lite lärktimmer redan i de sista gallringarna.

Kontakta din inspektor för mer information.

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare