phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborren svärmar

Granbarkborren svärmar

En ny säsong med granbarkborreangrepp har nu startat. Precis som tidigare år kommer Södra att följa utvecklingen och ge råd om lämpliga åtgärder till dig som är skogsägare.

Nya angrepp av granbarkborre: borrmjöl vid stambasen.

Granbarkborren svärmar när temperaturen nått cirka 20 grader, vilket i år inträffade i mitten/slutet av maj. Har du vindfällen eller toppbrott kvar i skogen är det nu mycket hög tid att upparbeta och transportera dem till bilväg. Kontakta din inspektor omedelbart. Om det är enstaka vindfällen som inte är värda att upparbeta rekommenderar vi att granarna barkas för att hindra att en ny generation granbarkborrar kan utvecklas.

De första svärmande insekterna angriper vanligtvis i första hand färska vindfällen och virkesvältor.

Nya angrepp av granbarkborre: ingångshål med kådflöde.

Områden där den stående skogen löper störst risk att angripas är i närheten av fjolårsangreppen och i nya beståndskanter i äldre granskog. Håll som vanligt bra uppsikt över träd i dessa riskområden och leta efter borrmjöl på stammarna och efter ingångshål i barken. Snabb avverkning och borttransport av nyligen angripna träd är effektivt men svårt att koordinera.

Granar som skiftar färg

I början av maj brukar man kunna se att granar skiftar barrfärg från grön till gulbrun för att efter hand tappa barken (bild 1). Observera att detta inte är färska angrepp! De skador som blir synliga i början av maj härstammar från angrepp som skedde i slutet av förra säsongen, men som först nu leder till att träden dör. Insekterna har i stor utsträckning redan lämnat träden när barrfärgen avslöjar att ett angrepp skett och därför

Träd som ändrar barrfärgen i maj har angripits under slutet av fjolårssäsongen och insekterna har redan lämnat trädet.

är avverkning av dessa träd inte en effektiv skogsskyddsåtgärd. Anledningen att avverka de döende träden är att rädda virkesvärdet. Observera att träd som varit döda mer än ett år alltid ska lämnas kvar av naturvårdsskäl.

Korta tips om skogsskyddsåtgärder

  1. Se till att alla vindfällen kommer ut ur skogen och från bilväg före 1 juli.
  2. Avverka och transportera bort nyangripna träd från bilväg senast 1 juli.
  3. "Röda" träd är inte längre skogsskyddsfarliga.

Följ svärmningen

Skogsstyrelsen har tre områden med fällor som töms en gång per vecka och fångstresultatet läggs ut på deras hemsida, se länken nedan. Fällfångsterna, så här långt, indikerar en risk för skada på ungefär samma nivå som 2016.

På Skogsstyrelsen hemsida kan du själv följa hur årets granbarkborresvärmning utvecklas över tiden.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.