phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Nya målbilder för miljöhänsyn i skogen

Nya målbilder för miljöhänsyn i skogen

Skogssektorn har under närmare fem år arbetat tillsammans i en intensiv dialog för att ta fram gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogen.

Den senaste redovisningen skedde 2013. Nu handlar det om användning av kulturstubbar, som markerar forn- och kulturlämningar i skogsmark, om körning i skogsmark med tumregler för att undvika skador på vatten- och våtmarker. Målbilden om körning ersätter skogsbrukets tidigare miljöpolicy för att minimera körskador. Vidare finns även en målbild för hänsyn till sandtallskogar samt hur dialogen med friluftsliv och allmänhet ska förbättras nära samhällen.

- Dialogen och arbetet för att ta fram gemensamma  målbilder i skogen ger en bra grund att stå på för det fortsatta miljöarbetet, eftersom det blir ett gemensamt ansvar att genomföra det i praktiken när alla parter medverkat för att ta fram dem, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra, och Södras representant i förvaltningsgruppen för målbilder. 

Arbetet sker löpande, målbilder förnyas och revideras för att uppnå bästa resultat. Inom kort kommer förslag på målbilder vid dikesrensning och skyddsdikning. 

Genomförande av hänsyn med vägledning av målbilderna ligger på skogssektorn själv, skogsägarna, skogsentreprenörerna, skogsföretagen och Skogsstyrelsen. Södra har haft en mycket aktiv roll vid framtagandet.

- Målbilderna ska vara enkla att följa upp och är så långt det varit möjligt anpassade till en praktisk verklighet och vad som är rimligt för skogsbruket och skogsägarna att klara av menar Mats Blomberg och tillägger att dialogen om målbilder är ett synbart bevis på att skogspolitikens devis frihet under ansvar fungerar i praktiken. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.