Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

menu Meny

Södra sedan 1938

Det har hänt mycket i Södra sedan starten 1938. Här har vi gjort nedslag i några av de händelser som har format Södra genom åren.

1938-1959

samverkan

1938

Att man är starkare tillsammans är tydligt när det gäller Södras utveckling. När de enskilda skogsägarna gick samman växte en lönsam industri fram.

1940

Södras första industri blir en fabrik för tjära och terpentin i Lenhovda. Terpentinen används som bränsle i företagets personbilar under krigsåren och detta år köper man dessutom in tio lastbilar med gengasaggregat.

skogen

1943

Södras sågverkshistoria börjar då man 1943 övertog en såg i Hallabro, Blekinge. Produktionen var inte stor, men den motsvarade behoven hos kunderna som fanns i närområdet. Sedan dess har kundkretsen vuxit till att bli världsomspännande.

1944

Genom köpet av Svenska Idealhus i Hultsfred och senare ytterligare två träindustrier läggs grunden till Hultsfreds-Hus som med tiden utvecklas till landets största trähusfabrik. Hultsfreds-Hus förblir i Södras ägo fram till 1981.

1948

Nu har Södra 19 000 medlemmar. Sydsvenska virkesföreningen vill sänka virkespriserna och från Södra kommer de första signalerna om att bygga en massafabrik.

striderna

1950

Debatten på tidigt 1950-tal handlade om huruvida ägandet av skogen skulle samlas hos några få stora aktörer eller stanna kvar hos de enskilda skogsägarna.

1954

Södra är nu ett stort företag med en omsättning på över 100 miljoner kronor och fler än 1 500 anställda.

människorna

1956

Indelningen i skogsbruksområden har möjliggjort en ökad service till skogsägarna. Skogsinspektorer utbildade inom skogsskötsel och skogsvård anställdes tidigt för att förmedla vetenskapen om skogen.

skogen

1958

Efter andra världskriget minskade behovet av brännved. Frågan var då vad skogsägarna skulle göra med all ved. Det blev början till uppbyggnaden av Södras massaindustri och 1958 stod det första bruket färdigt i Mönsterås.

1960-1979

1962

Södra inviger massafabriken i Mörrum.

1965

När den nya jordförvärvslagen skulle antas 1965 var Södra högljutt och gav sin mening till känna. Värnamo möte blir en kraftig demonstration för brukarens rätt till jord och skog.

Medlemmarna deltog av det stora industripaketet som Södra presenterade 1966. Samtidigt presenterades en finansieringsplan som kallades Silveryxan.
samverkan

1966

Redan tidigt bidrog medlemmarna i Södra med kapital till utbyggnaden av industrin. De satsade ett par miljoner kronor i 1952 års industrilån när massabruket i Mönsterås skulle byggas.

1968

Södras nya huvudkontor på Skogsudden i Växjö står klart och samtidigt inleds en ny epok i Södras sågverkshistoria.

1969

Flera årsavverkningar av skog vräks ner i stormarna 1969 och det blir en ekonomisk katastrof för många skogsägare.

1970

Omsättningen passerar 1 miljard kronor, varav exporten utgör 400 miljoner.

1972

Massafabriken i Värö invigs och Södra har nu över 1 100 skogsarbetare. Dessa behöver inte längre köpa egna motorsågar utan får använda de som Södra har köpt in.

1976

Södra köper flera industrier, bland annat Klippans Finpappersbruk. De flesta kommer senare att säljas eller läggas ner i ett försök att lösa Södras finansiella problem.

1978

Ritning av arkitekt Géza Hortay över nya massafabriken i Mönsterås, 1978.

En nöjd styrelseordförande, Archibald Dickson, när Södra skogsägarna åter blir ett helägt kooperativt bolagt
striderna

1979

I slutet av 1970-talet hamnade Södra i finansiell kris. Staten gick in som delägare, men efter flera drastiska åtgärder blev Södra åter helägt av sina medlemmar.

1980-1999

1981

Efter att i många år ha tillverkat spånskivor bildar Södra Swedspan tillsammans med Statens Skogsindustrier och Swedish Match. Det var början till slutet för engagemanget i spånskiveindustrin. Inom några år hade Södra lämnat ägarkretsen.

Demonstration i Växjö 14 mars 1983.
striderna

1983

Alla skogsägare påverkas mer eller mindre av olika beslut i samhället. Södra har under åren arbetat för att medlemmarna ska kunna bedriva sitt skogsbruk utan allt för många pekpinnar.

1988

Moderna tider! På Södra förses skogsinspektorerna med biltelefon.

1992

Hög produktion i Södras industrier, men priserna är låga på både massa och trävaror. Södra växer dock genom att Skånes Skogsägare ansluter sig.

skogen

1993

För många skogsägare har hänsyn till natur- och kulturmiljövärden länge varit en naturlig del i skogsbrukandet. Men 1993 kom en ny skogspolitik som innebär att skogsbruk ska drivas utifrån två jämställda mål, ett för miljö och ett för virkesproduktion.

1994

Södra bildar ett bolag för virkesimport från Baltikum: Södra Eesti.

1995

Ett fint år för Södra – god lönsamhet med en avkastning på 33 procent. 100 miljoner avsätts till att skapa en forskningsstiftelse i Södras namn till nytta för den sydsvenska skogen.

1999

Nu startar sågverket i Mönsterås. Detta år erbjuds också skogsägarna i Skaraborg medlemskap sedan deras förening lagts ner.

2000-2019

2000

Södra övertar de norska massabruken Tofte och Folla från Norske Skog. Södra har därmed vuxit till den tredje största massaleverantören i världen.

2002

Fyra sågverk och fem fabriker för träprodukter köps av Geijerträ. Då ingår också Gapro som bland annat tillverkar lister, paneler och golv. Nya fabriker köps i Sverige, Norge och Danmark.

2003

Södras positiva utveckling fortsätter med god utdelning till medlemmarna – 449 miljoner och 152 miljoner som insatsemission. Virkesvolymen uppgår till 15 miljoner kubikmeter.

2005

Gudrun - en av de värsta stormarna i vår historia - slår till.

2007

Bohuslän och Dalsland lämnar Mellanskog och tas upp i Södras verksamhet. Skogsägarna i de båda länen erbjuds medlemskap.

2009

Trähustillverkaren Trivselhus blir en del av Södra.

2013

Beslut tas om investeringar på 6 miljarder i koncernens tre massabruk.

2014

De två affärsområdena Södra Timber och Södra Interiör slås samman och blir Södra Wood.

2016

Södra investerar och expanderar för framtiden. Totalt investeras 6 miljarder kronor varav 4 miljarder i massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en ökad produktion från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största, modernaste och mest energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa.

2016

Södra omstrukturerar sågverksrörelsen vilket innebär avveckling av barrsågverken i Ramkvilla och Torsås, avveckling av lövsågverket i Djursdala samt förvärv av brittiska trävarudistributören Crown Timber.

Berätta ditt Södraminne!

Har du ett intressant, känslosamt eller roligt minne som är kopplat till Södras verksamhet från 1938 till nutid? I så fall vill vi gärna att du delar med dig av det minnet till oss. På denna webbsida kan du sedan läsa ditt eget minne och samtidigt ta del av andras.