om bilden

Sedan 1950-talet har skogsbruket utvecklats från mycket manuell hantering till att idag involvera maskiner i nästan alla moment.

Under 1950-talet inleddes en övergång från manuella avverkningsmetoder till avverkning med motorsåg. Mot slutet av 1970-talet började slutavverkningen tas över av maskiner, men under början av 1980-talet genomfördes fortfarande gallringar och en hel del slutavverkningar motormanuellt. Under 1980-talet togs även gallringarna över av skördare tack vare utvecklingen av engreppsskördaren.

Sedan maskinernas intåg har skogsbruket genom gått en enorm rationalisering. Under 1970-talet avverkade en skogsarbetare omkring 10 kubikmeter per dag. Dagens avverkningsmaskiner avverkar mellan 200 och 300 kubikmeter per dag.