Truckarna som tillverkades vid LMV användes främst i sågverkens brädgårdar. Det är den egentliga beröringspunkt som fanns med skogsnäringen. Vid LMV bedrevs under årens lopp ett framgångsrikt arbete med att utveckla truckarna och öka effektiviteten. Ett exempel på detta arbete är den sidlastande trucken som utvecklades 1969 och som fick användning också vid hantering av komponenterna till prefabricerade trähus. Truckarna användes också för container- och godshantering i hamnar och ombord på båtar.

I samband med föreningsfusionen 1964 kom LMV i Södras ägo. Tio år senare, 1974, såldes anläggningen till Kalmar Verkstad AB, som också hade trucktillverkning på sitt program.

Det sista verksamhetsåret i Södras regi, 1973, uppgick omsättning vid LMV till 31,6 miljoner kronor. Produktionen bestod av front- och sidlastande gaffeltruckar jämte massaveds- och timmergripaggregat. Av försäljningen var drygt 40 procent export. Antalet anställda var 175.

2016 lades trucktillverkningen i Lidhult ned och flyttade till Stargard i Polen.

Texten är ett utdrag ur boken ”Om massa, brädor och tjärdoft…” av Ingvar Karlsson, 2006.