om bilden

Skogsdagar blev från början en viktig del i arbetet för att sprida information om föreningen och vikten av rätt skötsel av skogarna.

Den första skogsägarföreningen bildades i Halland 1913. Sedan bildades det länsföreningar i Skaraborg, Kalmar och Kronoberg i snabb takt. 1926 slogs flera länsföreningar samman och bildade Smålands skogsägareförening. 

Föreningarna ägnade sig åt att skapa intresse och sprida kunskap kring skogen. Bland annat genom att anordna exkursioner som refererades i lokalpressen. De hade i första hand ett ideellt syfte och styrdes av diverse eldsjälar som samarbetade med länsjägmästarna. Verksamheten var inriktad på information om betydelsen av skogsskötsel. ”Välskött skog ger inkomster”, trummade man in.

Exkursion i skogen.

Man höll i skogsdagar för att sprida informationen och man såg till att skog återplanterades på hyggen av skolbarn. Tidningen Skogsägaren, som startades av Smålands skogsägareförening, skrev mycket om skogsskötsel. Tidningen blev också ett viktigt organ för att uppmana skogsbönderna att ansluta sig till en skogsägarförening. 

Vid sidan om den ideella verksamheten var också den ekonomiska frågan viktig. Ett andra steg i utvecklingen blev därför att påverka ekonomin. De små skogsägarna hade inte möjlighet att påverka priserna på varorna – det var köparens marknad. Främst var det massabruk som bildade karteller för att hålla priserna nere. Men tillsammans i en skogsägareförening fick skogsägarna större möjligheter att påverka priserna.