Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Koncernledning

Koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och stabschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är ekonomi, marknad och personalfrågor.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Lotta Lyrå vd och koncernchef

Lotta Lyrå
Vd och koncernchef. Född 1975

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd 2020. Ingår i ledningsgruppen sedan 2020.

Tidigare erfarenheter: McKinsey, ledande befattningar på Södra och inom IKEA-gruppen och senast vd och koncernchef för Clas Ohlson.

Övriga uppdrag: Ledamot i Svenskt Näringsliv och Skogsindustrierna.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Peter Karlsson Ekonomi- och finansdirektör

Peter Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör. Född 1976

Civilekonom. Anställd 2016. Ingår i ledningsgruppen sedan 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat chef för Södra Interiör, CFO Elajo Invest samt ledande ekonomibefattningar inom tillverkningsindustrin.

Övriga uppdrag: Ledamot Virserums Sparbank.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Anica Kabbenäs Sekreterare och vd-assistent

Anica Kabbenäs
Sekreterare och vd­-assistent. Född 1956.

Anställd 1972.

Olof Hansson Affärsområdeschef Södra Skog

Olof Hansson
Affärsområdeschef Södra Skog. Född 1975.

Ekonom och skogsvetare. Anställd 2003. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat virkeschef, områdeschef och marknadsanalytiker.

Skogsinnehav: 113 ha produktiv skogsmark.
Totalt insatskapital i Södra: 378 257 kronor.

Magnus Björkman Affärsområdeschef Södra Cell

Magnus Björkman
Affärsområdeschef Södra Cell. Född 1964

Civilingenjör och MBA ingår i ledningsgruppen från och med 2019

Tidigare erfarenheter: Jobbat med försörjningsfrågor av vätskekartong på Tetra Pak International i Lund. Olika produktionsbefattningar och vd på StoraEnso Nymölla AB. Platschef på Södra Cell Mörrum och marknadschef på Södra Cell.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Peter Jhaveri

Peter Jhaveri
Affärsområdeschef Södra Wood (interim). Född 1964.

Civilingenjör. Del av Södra och ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Flertalet ledande befattningar inom Tetra Pak-koncernen, däribland som dotterbolags-vd i Asien och Europa. Senast som affärsområdeschef Consumer Board på BillerudKorsnäs. 

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Catrin Gustavsson Chef Innovation och Nya affärer

Catrin Gustavsson
Affärsområdeschef Innovation. Född 1970.

Teknologie doktor i massateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat processteknisk chef Södra Cell Värö, produktionschef BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, laboratoriechef Kvaerner Pulping och forskningsingenjör Stora Enso.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Malin Nordin Strategichef

Malin Nordin
Strategichef. Född 1976

 Miljö- och kemiexamen.
Anställd 2021. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar under 20 år inom Ikea-gruppen, bland annat inom global affärsutveckling och Ikea-koncernens cirkulära inriktning och mål.

Skogsinnehav: 0 ha

Totalt insatskapital i Södra: 0

Gustav Tibblin

Gustav Tibblin
Medlemschef. Född 1958.

Jägmästare och MBA. Anställd 1988. Ingår i ledningsgruppen
sedan 2017. Tidigare erfarenheter: Bland annatansvarig för biprodukter vid Södra
Wood, affärsutvecklare Södra, CFO Södra Cell och administrativ chef Södra Skog.

Övriga uppdrag: Ledamot i SunPine AB.

Skogsinnehav: 1) 110 ha produktiv
skogsmark. Totalt insatskapital i Södra: 0.

1) Delägt.

Mattias Johansson

Mattias Johansson
Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972.

Jur kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, Södra, ABB Financial Services AB, tingsnotarie Västerås tingsrätt.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Stewen Nilsson

Stewen Nilsson
Chef Operational Excellence. Född 1966.

MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar på Stora Enso, Baxter, Södra och inom IKEA-gruppen och senast Produktions Direktör Södra Wood.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.