Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Koncernledning

Koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och stabschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är ekonomi, marknad och personalfrågor.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Peter Karlsson t.f. vd och koncernchef

Peter Karlsson

Tf. vd och koncernchef. Även CFO. Född 1976.

Civilekonom. Anställd 2016. Ingår i ledningsgruppen sedan 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat chef för Södra Interiör, CFO Elajo Invest samt ledande ekonomibefattningar inom tillverkningsindustri.

Övriga uppdrag: Ordförande i Trivselhus AB, Ledamot Virserums Sparbank

 

 

Anica Kabbenäs Sekreterare och vd-assistent

Anica Kabbenäs

Sekreterare och vd­-assistent. Född 1956.

Anställd 1972.

 

Olof Hansson affärsområdeschef Södra Skog

Olof Hansson

Affärsområdeschef Södra Skog. Född 1975.

Ekonom och skogsvetare. Anställd 2003. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat virkeschef, områdeschef och marknadsanalytiker.

Totalt insatskapital i Södra: 290 843kronor.

 

Magnus Björkman affärsområdeschef Södra Cell

Magnus Björkman

Affärsområdeschef Södra Cell.

Civilingenjör och MBA

Tidigare erfarenheter: : Jobbat med försörjningsfrågor av vätskekartong på Tetra Pak International i Lund. Olika produktionsbefattningar och vd på StoraEnso Nymölla AB. Platschef på Södra Cell Mörrum och marknadschef på Södra Cell.

 

 

Jörgen Lindquist affärsområdeschef Södra Wood

Jörgen Lindquist

Affärsområdeschef Södra Wood. Född 1965.

Civilekonom. Anställd 2015. Ingår i ledningsgruppen sedan 2015.

Tidigare erfarenheter: Bland annat CFO för Södra, CFO och tillförordnad vd för industridivisionen Swedspan, ansvarig för IKEAs uppbyggnad av en ny möbelindustri i USA, CFO och vice vd för Axis-koncernen samt ledande ekonomibefattningar inom kemi- och förpackningsbranschen.

Övriga uppdrag: Ledamot i Ting i Trä AB.

 

 

Cristian Brolin IT-chef

Cristian Brolin

IT- och digitaliseringsdirektör, CDO. Född 1976.

Datalog. Anställd 2017. Ingår i ledningsgruppen från och med 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar inom IT som CIO/CSO på Bossmedia AB och IST AB. Arbetat som ansvarig för globala datacenter funktionen inom IGT och Lottomatica stationerad i Växjö, Stockholm, Rom och Montreal.

Övriga uppdrag: Ledamot i Vindro AB.

 

 

Maria Baldin Kommunikation- och hållbarhetsdirektör

Maria Baldin

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör. Född: 1967.

Informations- & kommunikationsutbildning, RMI Berghs, Stockholm. Studier i juridik, psykologi och IT, Lunds universitet. Anställd 2017. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Olika roller inom marknad och försäljning på Comex Electronics AB, marknadschef på Siemens i Schweiz, kommunikations- och hållbarhetschef på Siemens AB.

 

 

Gustav Tibblin Medlemschef

Gustav Tibblin

Medlemschef. Född 1958.

Jägmästare och MBA. Anställd 1988. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat ansvarig för biprodukter vid Södra Wood, affärsutvecklare Södra, CFO Södra Cell och administrativ chef Södra Skog.

Övriga uppdrag: Ledamot i SunPine AB

 

 

Catrin Gustavsson Chef Innovation och Nya affärer

Catrin Gustavsson

Chef Innovation och Nya affärer. Född 1970.

Teknologie doktor i massateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat processteknisk chef Södra Cell Värö, produktionschef BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, laboratoriechef Kvaerner Pulping och forskningsingenjör Stora Enso.

 

 

Christer Thörn HR-direktör

Christer Thörn

HR-direktör. Född 1966.

Officer med majors grad. Anställd 2013. Ingår i ledningsgruppen sedan 2013.

Tidigare erfarenheter: Bland annat HR-direktör för TetraPak och PartnerTech.

 

 

Mattias Johansson Chefsjurist och administrativ direktör

Mattias Johansson

Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972.

Jur kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, bolagsjurist Södra, ABB Financial Services AB, tingsnotarie Västerås tingsrätt.

 

 

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.