phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning Koncernledning

Koncernledning

Södras koncernledning består av vd, affärsområdeschefer och stabschefer och träffas normalt en gång i månaden. Återkommande frågor på dagordningen är ekonomi, marknad och personalfrågor.

Vid kvartalsvisa möten sker fördjupade genomgångar av främst affärsområdenas utveckling. Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

Lotta Lyrå vd och koncernchef

Lotta Lyrå

Vd och koncernchef. Född 1975

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Anställd 2020. Ingår i ledningsgruppen sedan 2020.

Tidigare erfarenheter: McKinsey, ledande befattningar på Södra och inom IKEA-gruppen och senast vd och koncernchef för Clas Ohlson.

Övriga uppdrag: Ledamot i Skogsindustrierna.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Magnus Örnberg ekonomi- och finansdirektör
Södras föreningsstämma 31 maj 2023 i Lund

Magnus Örnberg

Ekonomi- och finansdirektör. 

Handelshögskolan i Stockholm. Anställd 2023. Ingår i ledningsgruppen sedan 2023.

Tidigare erfarenheter: CFO på SAS och motsvarande roller på Saab och ABB.

Skogsinnehav
Totalt insatskapital i Södra

Caroline Leifson VD-assistent

Caroline Leifson

Sekreterare och vd­-assistent. Född 1972.

Anställd 2021.

Tidigare erfarenheter: Mångårig erfarenhet som administratör och gruppchef på PwC. Tidigare anställd inom hotellbranschen, Nordic Choice Hotels.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Peter Karlsson affärsområdeschef Södra Skog

Peter Karlsson

Affärsområdeschef Södra Skog. Född 1976.

MBA. Anställd 2016.  Ingår i ledningsgruppen sedan 2019.

Tidigare erfarenheter: Olika befattningar inom Södra, bland annat ekonomi- och finansdirektör, chef för Södra Interiör, CFO Elajo Invest samt ledande ekonomibefattningar inom tillverkningsindustrin.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Magnus Björkman affärsområdeschef Södra Cell

Magnus Björkman

Affärsområdeschef Södra Cell. Född 1964

Civilingenjör och MBA ingår i ledningsgruppen från och med 2019

Tidigare erfarenheter: Jobbat med försörjningsfrågor av vätskekartong på Tetra Pak International i Lund. Olika produktionsbefattningar och vd på StoraEnso Nymölla AB. Platschef på Södra Cell Mörrum och marknadschef på Södra Cell.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

 

Marcus Åsgärde  affärsområdeschef Södra Wood

Marcus Åsgärde

Affärsområdeschef Södra Wood. Född 1977.

Civilingenjör från Chalmers i Göteborg och MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ingår i ledningsgruppen sedan 2023.

Tidigare erfarenheter:  Mångårig erfarenhet från flertalet roller och affärsområden inom Södra, däribland platschef för Södra Cell Värö samt Södra Wood Värö.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Catrin Gustavsson affärsområdeschef Södra Innovation

Catrin Gustavsson

Affärsområdeschef Innovation. Född 1970.

Teknologie doktor i massateknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, civilingenjör i kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Anställd 2014. Ingår i ledningsgruppen sedan 2017.

Tidigare erfarenheter: Bland annat processteknisk chef Södra Cell Värö, produktionschef BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, laboratoriechef Kvaerner Pulping och forskningsingenjör Stora Enso.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Malin Nordin strategichef

Malin Nordin

Strategi- och kommunikationschef. Född 1976.

Miljö- och kemiexamen.
Anställd 2021. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar under 20 år inom Ikea-gruppen, bland annat inom global affärsutveckling och Ikea-koncernens cirkulära inriktning och mål.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Henrik Andersson Medlemschef

Henrik Andersson

Medlemschef. Född 1969.

Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå och Ludwig Maximilian Universität, München. Anställd 2021 och ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Sågverkschef och platschef, Kährs i Nybro. Affärsområdeschef för sågverk, komponent och möbelfabriker, IKEA Industry och senast Divisionschef Solid Wood, IKEA Industry.

Skogsinnehav: 170 ha produktiv skogsmark
Totalt insatskapital i Södra: 47 000 kr

Mattias Johansson Chefsjurist och adminstrativ direktör

Mattias Johansson

Chefsjurist och administrativ direktör. Född 1972.

Jur kand, MBA och Master of Laws, London School of Economics and Political Science. Anställd 2007. Ingår i ledningsgruppen sedan 2007.

Tidigare erfarenheter: Bland annat bolagsjurist Saab AB, och ABB Financial Services AB.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Stewen Nilsson chef operationell effektivitet

Stewen Nilsson

Chef Operational Excellence. Född 1966.

MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Ingår i ledningsgruppen sedan 2021.

Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar på Stora Enso, Baxter, Södra och inom IKEA-gruppen och senast Produktions Direktör Södra Wood.

Skogsinnehav: 0 ha
Totalt insatskapital i Södra: 0

Isabella Wärvik HR-direktör

Isabella Wärvik

HR-direktör. Född 1982.

Personalvetare, HR-utbildning med inriktning mot organisationspsykologi. Anställd 2022. Ingår i ledningsgruppen sedan 2022.

Tidigare erfarenheter: Arbeten inom HR, främst med ledarskaps- och organisationsutveckling, bland annat inom HK Scan och Ballingslöv AB.

Skogsinnehav: 0 ha.
Totalt insatskapital i Södra: 0.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.