phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning

En demokratisk organisation - så styrs Södra

Södra är en ekonomisk förening och ägs av cirka 52 000 medlemmar som äger skog i södra Sverige. Det är en demokratisk organisation där medlemmarna är organiserade i skogsbruksområden och har därigenom möjlighet att påverka verksamheten. Deras talan förs också via valda representanter. Här kan du läsa mer om hur det går till.
  • Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.
  • 36 förtroenderåd: På årsmötet i respektive skogsbruksområde väljs ett förtroenderåd som ska främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. De ansvarar för den kooperativa verksamheten.
  • Förvaltningsråd: Ordförandena i de 36 förtroenderåden är rådgivande organ till styrelsen och ska verka för att viktiga frågor förankras hos medlemmarna.
  • Föreningsstämma: På föreningsstämman deltar fullmäktige - 200 medlemmar som har valts ut på årsmötena.
  • Styrelse: Södras styrelse väljs på stämman och ansvarar för långsiktiga och strategiska frågor. Det är även styrelsen som utser vd.
  • Valberedning: En valberedning väljs på stämman på förslag från förvaltningsrådet.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.