Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Organisation och styrning

En demokratisk organisation - så styrs Södra

Södra är en ekonomisk förening och ägs av cirka 53 000 medlemmar som äger skog i södra Sverige. Det är en demokratisk organisation där medlemmarna är organiserade i skogsbruksområden och har därigenom möjlighet att påverka verksamheten. Deras talan förs också via valda representanter. Här kan du läsa mer om hur det går till.
  • Varje skogsbruksområde utser vid årsmötet ett förtroenderåd om cirka tolv ledamöter samt en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman.
  • 36 förtroenderåd: På årsmötet i respektive skogsbruksområde väljs ett förtroenderåd som ska främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. De ansvarar för den kooperativa verksamheten.
  • Förvaltningsråd: Ordförandena i de 36 förtroenderåden är rådgivande organ till styrelsen och ska verka för att viktiga frågor förankras hos medlemmarna.
  • Föreningsstämma: På föreningsstämman deltar fullmäktige - 200 medlemmar som har valts ut på årsmötena.
  • Styrelse: Södras styrelse väljs på stämman och ansvarar för långsiktiga och strategiska frågor. Det är även styrelsen som utser vd.
  • Valberedning: En valberedning väljs på stämman på förslag från förvaltningsrådet.
VR-upplevelse i skogen

The Södra 360 experience 

Kliv in i en värld av träd och öka dina kunskaper om den svenska skogen och dess användning i vardagen. Besök den svenska skogen var du än befinner dig och träffa skogsägare som brukar den på ett ansvarsfullt sätt. Gå sedan in i en interaktiv stadsmiljö och bostad för att upptäcka skogens möjligheter och användning i vardagen, från transport till hållbart liv. Framtiden är gjord av träd.

Besök 360-upplevelsen 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.