phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Naturvård bygger på förtroende

Naturvård bygger på förtroende

Principen om frihet under ansvar har stimulerat skogsägarna till stora miljöinvesteringar i naturvård och frivilliga avsättningar. Svaret från politik och myndigheter är tyvärr en attack på äganderätten.

Skogspolitik har med tiden förändrats, från strävan efter maximal virkesproduktion till balans mellan miljö och produktion. Dagens familjeskogsbruk drivs med miljöhänsyn som går längre än vad lagen kräver. Det bygger på kunskap och engagemang hos varje enskild person. Ändå behandlas skogsägare allt oftare som människor som måste kontrolleras.

Skog ska skötas så att den i längden ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Detta känns självklart, men innebär även att skogsägarna alltid riskerar kritik för att missa minst det ena av målen. Uppfyllelsen ligger till stor del i betraktarens öga.

Sedan skogspolitiken lades om 1994 har skogsbruket förändrats i grunden. Miljöhänsyn är i dag en integrerad del av alla åtgärder och skogsägarna avstår frivilligt från att bruka i storleksordningen 1,3 miljoner hektar skogsmark.

Om marken hade lösts in av staten hade detta beskrivits som en offensiv miljöinvestering värd någonstans kring 120 miljarder kronor. I skogsdebatten beskrivs den - inte alls ... Vi begär inte ett tack, men respekt för den insats som landets skogsbrukare gör frivilligt, utan ersättning.

Frihet under ansvar stimulerar skogsägarnas ansvar för skogsskötsel och naturvård.

Skogsägarrörelsen har via stora utbildningsinsatser, just nu Skogens vatten, ökat engagemanget kring skogens alla värden, och tillsammans med myndigheter och övriga branschen utvecklat gemensamma målbilder för hur skogsbruk ska bedrivas. På en rad områden har utvecklingen i skogslandskapet tagit en positiv vändning.

Nu hotas äganderätten av myndigheter som stoppar brukande utan att ägaren kompenseras, av att Skogsstyrelsen vill tvinga sig in i skogsbruksföretagens ledningsprocesser och av att vem som helst kan komma att ges möjlighet att ha synpunkter på var och hur skogsbruk ska bedrivas.

Vi befarar att det förtroendeglapp som växer mellan skogsägare och myndigheter gör de skogspolitiska målen svårare att uppnå. Hållbart skogsbruk byggs på engagemang och ansvar - inte på ett återtåg till flydda tiders statliga schablonskogsbruk.

I dagarna samlades skogsägarföreningarna Norrskog, Mellanskog och Södra på den stora skogsmässan MellanskogsElmia. 

Där diskuterades dessa frågor under temat klimat och hållbarhet.

"Vi begär inte ett tack, men respekt för insatsen som landets skogsbrukare gör frivilligt, utan ersättning."

Lena Ek, Ordförande Södra Skogsägarna
Gunnar Heibring, Ordförande Norrskog
Karin Perers, Ordförande Skogsägarna Mellanskog

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra

Nyhet

Ämnen: Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.