phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Södras valplattform 2022

Bildkollage till Södras valbudskap 2022.
Ge skogsägare som hindras att bruka sin skog på grund av statliga beslut rätt till ekonomisk ersättning. Stå upp för det nationella självbestämmandet inom EU i frågor som rör skogen. Kräv klimatdeklaration under byggskedet för minskad klimatpåverkan och en grönare byggsektor. Det är exempel på konkreta näringspolitiska frågor som Södra inför valet i höst nu har beslutat om och sammanställt i ett dokument riktat till beslutfattare på olika nivåer.

För att kunna fortsätta investera för ett grönare och mer klimatvänligt samhälle, där skogen spelar en allt viktigare roll, krävs rätt förutsättningar. Villkoren bestäms till stor del av Sveriges regering och riksdag, men avgörs även på EU-nivå.

Inför valet i september 2022 har Södras därför samlat ett urval av näringspolitiska frågor som är särskilt angelägna för politiken att lösa. Det handlar om frågor som är avgörande för medlemmarnas förutsättningar att bedriva ett aktivt ägande och brukande av skogen, men även om frågor som påverkar Södras möjlighet att ta tillvara och vidareförädla den förnybara råvara som skogen utgör.

Södras valbudskap 2022

De mesta angelägna näringspolitiska frågorna inför valet 2022 är:

  • Balans mellan brukande och bevarande av skogen
  • Ansvarsfullt ägande
  • Miljölagstiftning som gynnar omställning
  • Sverige behöver investeringar för förnybara bränslen
  • Grönare byggsektor
  • Starka institutioner
  • Skog och vilt i balans

"Så ställer vi om tillsammans"

Södra har samlat de viktigaste näringspolitiska frågorna inför valet 2022 i ett särskilt dokument - en valplattform med rubriken "Så ställer vi om tillsammans". Här kan du ladda ner det.

Ladda ner Södras valbudskap 2022 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.