phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Forum och samarbeten Näringspolitik

Näringspolitik

Södras bedriver ett brett näringspolitiskt arbete, från det stadgeenliga uppdraget att värna skogsgårdens många värden till villkoren för våra industriella verksamheter. Den röda tråden i vårt näringspolitiska arbete är att stärka äganderätten och skogsägarnas möjligheter att bruka sin skog under eget ansvar. En stark och trygg äganderätt är en förutsättning för demokratin, rättsstaten och en fungerande marknadsekonomi. Ett starkt och spritt ägande ger ett starkt samhälle och beslutsföra och ansvarstagande medborgare. Utöver engagemanget för skogsgården är Södra aktivt på ett flertal politikområden inom energi, miljötillstånd och miljölagstiftning, återvinning, infrastruktur, transporter och byggande med mera.

Tillsammans gör vi skillnad  

Partnerskap och samverkan med andra är en nyckel till framgång i det näringspolitiska arbetet. Södra är engagerad i ett flertal samarbeten, som aktiv part. I huvudsak går arbetet ut på att gemensamt analysera och agera för att skogsbrukets och skogsnäringens perspektiv ska nå beslutsfattare. Arbetet sker lokalt såväl som på nationell och internationell nivå.

Södra samarbetar med LRF Skogsägarna, Mellanskog och Norra Skogsägarna, för att belysa skogsbrukets villkor. Södra är medlem i branschorganisationen Skogsindustrierna och har representation i de olika kommittéer som bevakar och formar gemensamma uppfattningar inom ramen för varje enskilt område. Södra är även medlem i den svenska bioenergiföreningen Svebio.

Södra är via LRF Skogsägarna med i CEPF som är det europeiska familjeskogsbrukets organisation inom EU och medlem i EPIS, som är en internationell branschorganisation för massaproducenter.

Södra är också en aktiv part i samverkansarbete med myndigheter och regioner.

Näringslivet en del av demokratin

Som verksamhetsutövare berörs vi direkt av politiska beslut. Därför är det viktigt att vi bidrar med synpunkter i de politiska processerna, belyser konsekvenser av förslag och bidrar med konstruktiva vägar framåt. Som ekonomisk förening med en demokratisk struktur är det naturligt med engagemang, öppenhet och dialog. Södra deltar även i konsultationer i EU:s beslutsprocesser och med remissvar till utredningar i Sverige.

Kontaktpersoner

Marcus Svensson, Södra
Marcus Svensson
Head of Public Affairs Telefon: 072-583 45 88
Malin Pettersson näringspolitisk specialist Södra
Malin Pettersson
Näringspolitisk specialist Telefon: 072-248 94 83

Relaterade länkar
Mer om vår samverkan med och deltagande i branschorganisationer:

Här kan du ta del av Södras yttranden:

Pdf:er på remissvar, konsultationer etc.

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.