phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

27

miljarder i
nettoomsättning

5,3

miljarder i
rörelseresultat

2,2

miljarder i
föreslagen vinstdelning

Lotta Lyrå Vd och koncernchef
play_circle_outline

”Med den samlade kraften hos 52 000 medlemmar och 3 000 medarbetare bygger vi för framtiden”

Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Se Lotta Lyrå kommentera resultatet i filmen här intill.

Hela VD-ordet

close

Framtiden för Södragården är ljus

Det finns ett citat från Södras grundare Gösta Edström som jag ibland återkommer till. I slutordet till boken ”Utan kamp, ingen seger” skriver han:

”För vilket ändamål skogens produkter i framtiden blir använda är i dag obekant. Se till att då den dagen kommer ni inte står tomhänta.”

Citatet fångar både familjeskogsbrukets utmaning och Södras viktigaste uppdrag: Att skapa långsiktig och hållbar avsättning för skogsråvaran – trots att skogen och skogsbruket är i ständig förändring.

Rekordresultat

Gösta Edström skrev detta i början av 1990-talet, men filosofin lever i högsta grad kvar inom Södra i dag. Med den samlade kraften hos 52 000 medlemmar och 3 000 medarbetare kan vi bygga för framtiden – hur okänd den än är – och samtidigt hantera utmaningar längs vägen. Under pandemin har vi fått ett kvitto på just hur starka vi är när alla drar åt samma håll.

Vår omsättning uppgår till 27 miljarder kronor och vi når ett rörelseresultat om 5,3 miljarder kronor. Det är ett fantastiskt resultat som speglar allas hårda jobb och familjeskogsbrukets centrala roll i klimatomställningen. Resultatet är även en produkt av en på många sätt exceptionell marknad. Inte minst på Södras huvudprodukter inom sågade trävaror och massa, där prisbilden legat på rekordnivåer i stort sett hela året.

Vinstdelning för 2021

Det är viktigt att vi ser på denna tid – dessa unika år 2020 och 2021 – som en helhet, inte som två separata år. Rekordresultatet för 2021 är också tack vare de insatser som gjordes under krisåret 2020. Under 2021 har vi ett bra resultat då efterfrågan på våra produkter har varit god, men utan de virkesleveranser som gjordes när läget var det omvända, med vikande marknader och oviss framtid, skulle vi inte stå lika starkt som vi gör i dag.

På stämman i maj kommer styrelsens förslag till beslut om utdelning på virkesleveranser att grunda sig på leveranser under både 2020 och 2021. Det innebär 206 miljoner kronor för 2020 respektive 687 miljoner kronor för 2021 i utdelning på virkesleveranser och en total vinstdelning på 2 239 miljoner. Virkesleveranser även i sämre tider är avgörande för Södra. Vår betalningsförmåga och industrins konkurrenskraft är beroende av ett stabilt virkesflöde oavsett marknadsläge.

Viktiga initiativ under 2021

Vilka tider som väntar framåt – inom politiken, på marknaden eller i skogen – är svårt att sia om. Vi jobbar med det vi kan påverka och under året har vi fattat flera beslut för att gynna tillväxten i våra medlemmars skogar och vår verksamhet.

Bland annat:

  • Affärsområdet Innovation har bildats för att sätta fokus på kommersialiseringen av nya affärer samt på att bygga partnerskap och samarbeten, vilket är viktigt för framtiden. Södra Building Systems (trähusbyggande) och OnceMore® (textilåtervinning) har bland annat flyttat in i det nya affärsområdet.
  • För att stärka kunderbjudandet till svensk bygghandel och fylla en viktig lucka i Södras virkesavsättning har vi förvärvat Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Sågverket och impregneringsverket utvecklar också vår industristruktur längs E4:an.
  • Utveckling i skogen. Under året har flera projekt om tillväxt i skogen prioriterats, däribland växtförädling, uppföljning av planteringar och hantering av granbarkborre.
  • Vi lanserade programmet Effektivitet i världsklass.
  • Under året har stora delar av nyinvesteringen vid massabruket i Värö genomförts och vi är på god väg att nå en produktion om 780 000 ton per år.
  • För att stärka Södras ledarskap har vi lanserat ledarutvecklingsprogrammet Grow. Programmet ger en gemensam grund i arbetet med vår strategi. Alla ledare inom Södra kommer delta inom två år.

Utan kamp ingen seger

Investeringarna stärker Södra och hjälper oss att vara redo för framtiden. Södra är från 2020 också anslutet till FN:s Global Compact. Vi stödjer dess tio principer för hållbart företagande årlig basis redovisa resultatet av vårt arbete.

Under 2022 fortsätter vi på den inslagna vägen. Vi kommer genomföra ett antal projekt inom särskilt viktiga strategiska områden, däribland medlemserbjudandet, hälsa och säkerhet samt biologisk mångfald. Vi har en bra grund i vår nuvarande strategi, men behöver löpande anpassa oss efter kundernas utveckling och omvärldens rörelser. Det gäller inte minst den ökande medvetenheten när det gäller klimat och miljö.

Vi jobbar hårt för att hjälpa våra medlemmar att hantera granbarkborrens skador och följer noga marknadsutvecklingen i kölvattnet av pandemin. Även utvecklingen i omvärlden går fort. De politiska diskussionerna om skogen väntas fortsätta i Sverige och EU, samtidigt som taxonomin nu införs och smittspridningen av covid-19 är en fortsatt utmaning.

I tider av förändring och debatt kan det vara lätt att glömma bort skogsgårdens potential. Men vi är i en framtidsbransch. Träfiberns flexibilitet, familjeskogsbrukets innovationskraft och rollen i klimatomställningen visar att efterfrågan på skogsgårdens produkter kommer vara större än utbudet även i framtiden. Med den samlade kraften hos 52 000 medlemmar och 3 000 medarbetare – som vi stärker genom arbetet inom kooperativ strategi – ser vi nu till att då den dagen kommer så står vi inte tomhänta.

Lotta Lyrå
Vd & koncernchef

Året i korthet

Några glimtar från året som gått som visar hur vi ökar medlemsvärdet och stärker varumärket Södra,
hela tiden med vårt uppdrag i fokus – att förnya och förädla skogsgårdens värde.

Bakom ett massaark finns det 56 193 människor

Läs mer

close

Bakom ett massaark finns det 56 193 människor

I november 2021 lanserade vi vår nya kampanj som visar människorna bakom massan - och vårt gemensamma engagemang för att göra vår massa till den premium-produkt som den är idag.

-Vår styrka är hantverket bakom varje pappersark – det är våra skickliga medarbetares ögon, händer, hjärtan och hjärnor som gör skillnaden. Alla har en viktig roll för att skapa slutprodukten, säger Christina Wennberg, kommunikationsansvarig på affärsområde Cell.

Läs mer om Människorna bakom massan

Några av rösterna från kampanjen:

Göran Lindell - medlem i Södra
- Vi bor på vår skogsgård och levererar olika typer av virke till Södra. Vår skogsinspektor ser till att bruken får rätt råvara vid rätt tillfälle. Som Södramedlem är det en positiv känsla att äga produktionen från planta till färdig produkt.

Huyen Lyckeskog – processingenjör
- Jag utvecklar och förbättrar återvinningen och bioreningen – alla kokkemikalier återvinns, restprodukter blir energi som används på bruket, och vattnet renas innan det släpps ut. Jag har både spännande arbetsuppgifter och trevliga kollegor.

close

Fortsatt expansion inom korslimmat trä

Läs mer

close

Fortsatt expansion inom korslimmat trä

Södras korslimmade trä, KL-trä, går varmt på marknaden och därför satsar vi på en ny fabrik i Värö. Den nya fabriken kommer kunna leverera stommaterial till 4 000 bostäder varje år, vilket motsvarar tio gånger högre produktion än vi har idag.

KL-trä från Södra har en av marknadens absolut lägsta klimatavtryck visar en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD). En stomme i KL-trä kan ha upp till 80 procent mindre påverkan på klimatet än motsvarande i betong.

Under året har vi även etablerat en ny position inom korslimmat trä i Danmark som ett första steg i vår etablering av affären i Europa.

Investering i såg- och impregneringsverk

Läs mer

close

Investering i såg- och impregneringsverk

Under året förvärvade vi Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett geografiskt prioriterat område och stärker samtidigt Södras kunderbjudande inom svensk bygghandel.

Expansion av massabruket i Värö

Läs mer

close

Expansion av massabruket i Värö

Under året har vi investerat i den toppmoderna massabruksanläggningen i Värö för att öka produktionen ytterligare.

-Investeringen är en del av Södras strategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner, säger Peter Karlsson, finansdirektör på Södra.

Kooperativ strategi för ett starkare Södra

Läs mer

close

Kooperativ strategi för ett starkare Södra

Under ägardialogen för några år sedan kom det fram att många medlemmar vill ha en mer löpande dialog kring ägarfrågorna samtidigt som man vill lära sig mer om marknadens villkor kopplat till skogsgården. Slutsatserna från ägardialogen tar vi nu vidare i arbetet med en kooperativ strategi. Målet är att presentera vägen framåt och prioriterade åtgärder på föreningsstämman 2022.

- Vi vill öka inflytandet från alla medlemmar genom att utveckla och effektivisera den demokratiska processen. Vi vill också att våra förtroendevalda ska bli mer rådgivande i viktiga vägval. Arbetet med den kooperativa strategin är därför viktigt för att få ett mer effektivt engagemang i styrningen av Södra, säger Södras medlemschef Henrik Andersson.

Läs mer om Södras kooperativ strategi

Södra och ICA Maxi återvinner 56 000 plagg

Läs mer

close

Södra och ICA Maxi i unikt samarbete – för att återvinna 56 000 plagg

Södras satsning på OnceMore® - världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial- går vidare. Nu tillsammans med ICA Maxi genom återvinning av gamla arbetskläder.

Som första projekt kommer 56 000 plagg från 88 ICA Maxi-butiker runt om i Sverige återvinnas på Södras massabruk i Mörrum under 2022. Tack vare samarbetet kommer de gamla ICA-plaggen bli råmaterial till 28 000 nya plagg.

Demoanläggningen för biodrivmedel Silva i drift

Läs mer

close

Demoanläggningen för biodrivmedel Silva Green Fuel i drift

Tillsammans med norska Statkraft driver Södra Silva Green Fuel. Vi bygger en demonstrationsanläggning i Norge där vi testar en unik teknik för att producera biodrivmedel för olika typer av transporter. Olika typer av fast biomassa används i processen, till exempel bark, sågspån och grot (grenar och toppar). Vi går nu enligt planen från projekt- till driftfas i anläggningen.

- Montaget av processutrustning och maskiner i anläggningen har slutförts och utbildning av operatörer pågår, därmed har anläggningen gått över i driftfas. Laboratoriet är bemannat och redo att göra sina analyser så snart anläggningen är drift, säger Christen Grønvold-Hansen, platschef Silva Green Fuel.

Nya affärsområdet Innovation stärker affären

Läs mer

close

Nya affärsområdet Innovation stärker både kärnaffären och nya satsningar

Under året bildade vi det nya affärsområdet Innovation som tillför ny kompetens både för att kommersialisera nya områden och stärka vår befintliga affär.

- Det kommer öka medlemsvärdet och bygga en verksamhet som kan möta kunder, leverantörer och en omvärld i förändring, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Innovation.

Det innebär att Södra nu har fyra affärsområden tillsammans med de tidigare affärsområdena Skog, Wood och Cell.

51 938 skogsägare och medlemmar

Södra är Sveriges största skogsägarförening med närmare 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi förädlar den hållbara skogsråvaran från medlemmarnas ansvarsfullt brukade skogar till förnybara, klimatsmarta produkter och lösningar som skapar värde för många människor.

Mathilda Clausen Wingårdh

"Jag lever av min skog. Jag lever med min skog. Jag lever i min skog. Den betyder kolossalt mycket för mig och min familj på många sätt. Det är helt naturligt att sköta skogen så att den blir en välkomnande plats för människor, djur och växter nu och i framtiden."

Mathilda Clausén Wingårdh
Skogsägare Mästocka Halland

 

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen 2021

Den innehåller 164 sidor fulladdade sidor med beskrivning av verksamheten, detaljerad hållbarhetsrapport, föreningsstyrningsrapport och finansiella rapporter.

Ladda hem digitalt eller beställ den tryckta versionen via post:

Ladda ner pdf Läs direkt på skärmen Beställ tryckt version

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.