It’s time to wake up.

Join our journey towards zero textile waste

Kläder tillverkade av skogsråvara? Det är något som växer. Träfibrer har använts till klädtillverkning sedan 1920-talet. Det finns potential och en ljus framtid för dissolvingmassan på marknaden då behovet ständigt ökar. Därför har vi på Södra investerat i att utveckla kvalitén och kapaciteten för dissolvingmassan vilket har resulterat i två olika massakvalitéer. Södra purple och Södra orange. Vi tillverkar våra dissolvingmassor av björk från våra medlemmars skogar, så slutprodukterna alltid håller samma höga och jämna kvalité.

Tekniska produktspecifikationer

Dissolvingmassa för textila ändamål

Miljövinster kan göras genom att använda skogsbaserade textilfibrer. Dissolvingmassa har fått sitt namn av engelska dissolve. För att skapa produkter av dissolvingmassa löses nämligen cellulosan i massan upp.

Massan kan även användas vid tillverkning av bland annat cellofan, wettexdukar, våtservetter, hygienartiklar, färger och flera andra spännande produkter.

Södra  purple  

Råvaran för Södra purple består mestadels av björk men även bok och asp. Södra purple är anpassad för viskosprocessen där den vanligaste produkten är viskosfiber. Massan fungerar bra vid de kemiska reaktioner som sker vid viskostillverkning. Detta innebär även att Södra purple är lättfiltrerad och har en god processbarhet vid spinning av textilfibrer. Samtidigt får du en hög renhet och jämn viskositet.

Slutprodukter: Kläder, möbeltyger, disktrasor eller våtservetter gjorda av viskos.

Södra orange
Södra orange är anpassad för lyocellprocessen och tillverkningen av lyocellfiber, den tredje generationens fiber baserad på skogsråvara. Det betyder att massan har en jämn viskositet, hög renhet och låga metalljonhalter. Vedråvaran är en optimal blandning av björk, asp och bok.
 
Slutprodukter: Kläder, sängkläder eller täcken baserad på lyocell.

 

Världen behöver fler hjältar

Dissolvingmarknaden

Dissolvingmarknaden är på väg uppåt då efterfrågan på viskos ökar. Bara textilproduktionen i sig ökar med cirka 3-4 procent varje år och det är framförallt i Asien som konsumtionen av textilier ökar mest. Det är även där som 80 procent av världens textilproduktion finns.

Kläder baserade på cellulosamaterial från trä har producerats och använts sedan tidigt 1900-tal och hade sina glansdagar på 70-talet. I mitten av 90-talet hade användningen halverats till fördel för främst bomull och syntetiska fibrer. De senaste åren har produktionen av cellulosabaserade textilfibrer ökat med 5-7 procent årligen medan produktionen av bomull ökat med 0-1 procent och syntetfiber med 3-4 procent.

- Efterfrågan på dissolvingmassa för textila ändamål ökar globalt. Efterfrågan drivs av befolkningsökningar och ett ökat välstånd i kombination med önskan att gå till textiler som är mer hållbara alternativ.

Magnus Björkman, marknads- och försäljningsdirektör Södra Cell

Vid full kapacitet kommer massabruket i Mörrum producera 200 000 ton textilmassa på år baserad på lövved. Asien, och då först Kina, är en viktig marknad för Södra. Kapaciteten av viskos ökar och med det även behovet av dissolvingmassa.

Den textila värdekejdan

Största delen av dissolvingmassan används i dag i textilindustrin, exempelvis vid tillverkning av viskos. Träfibrer har använts till klädtillverkning sedan 1920-talet.

Den växande marknaden i Asien samt det ökade intresset för en miljövänligare fiber har bidragit till att denna typ av klädproduktion har fått ett uppsving. Södras dissolvingmassakunder löser upp massan och producerar viskosfibrer. I nästa led spinns trådar som sedan används i klädframställning.