phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Innovation och framtidstro - så ser samarbetet ut mellan Södra och Sunpine

Innovation och framtidstro- så ser samarbetet ut mellan Södra och Sunpine

Vi ställde tre snabba frågor om framtiden till Catrin Gustavsson chef på Innovation Södra och styrelseordförande på Sunpine samt till David Öquist vd på Sunpine.

Vart är vi på väg inom innovation?

Catrin: Södras innovationsarbete fokuserar alltid på att skapa mesta möjliga värde från varje del av trädet. Ett bra exempel är just vidareförädlingen av Södras tallolja i SunPines bioraffinaderi. Andra exempel är Södras tillverkning av biometanol, vår OnceMore® process för återvinning av textil och vår satsning på korslimmat trä. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi forskar kontinuerligt på att hitta nya hållbara produkter som kan ersätta fossila alternativ i samhället.

David: Exakt! Målet är att öka produktionsvolymen genom fortsatt expansion, och vara en stark pådrivande faktor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Då tallolja är en mångsidig råvara forskar vi ständigt för att hitta andra användningsområden och utveckla nya produkter tillsammans med våra ägare och kunder. Därigenom kan SunPine bidra till att göra världen ännu lite bättre – inom en nära framtid.

Kommer ni att stöta på utmaningar?

David: Absolut, det gör man alltid. Världen efterfrågar mer gröna produkter än vad vi har idag, och eftersom efterfrågan är stor kan det uppstå brist på själva råvaran. Det politiska klimatet är också en faktor. Vi behöver en politisk stabilitet med bred samsyn om hur man ska uppnå klimatnytta på lång sikt.   

Catrin: Instämmer, att det behövs långsiktiga politiska spelregler som gör att näringslivet vågar satsa på nya obeprövade teknologier som kan bidra till stor klimatnytta. Hållbar ökad tillväxt och vidareförädling av biomassa är grunden för en växande bioekonomi. Sverige har väldigt fina förutsättningar att bli ledande inom en ett flertal områden där vår bransch verkligen kan göra skillnad.

Hur forsätter samarbetet att utvecklas?

Catrin: Vi på Södra vill fortsätta att bidra med vår kompetens och engagemang. Innovationsförmågan är avgörande för att skapa nya affärsmöjligheter och man får aldrig sitta still utan hela tiden vara nyfiken. Utvecklingen av SunPine - från start-up till storskalig produktion - där har stödet, långsiktigheten och engagemanget från oss ägare varit oerhört viktigt för att kunna ge SunPine rätt förutsättningar för att lyckas. Det är även så vi ser framtida processer tillsammans.

David: Att en av våra ägare, som är världsledande inom tillverkning av pappersmassa, har samma filosofi om ett hållbart samhälle som vi, gör att vi tillsammans kan hjälpas åt att utvecklas och nyttja hela trädet – från rot till topp – på bästa sätt. I framtiden ser vi att det kommer finnas ännu fler möjligheter till samarbete inom innovation.

Relaterade länkar

Catrin Gustavsson, Innovation i Värö
Catrin Gustavsson - chef Innovation Södra
David Öquist, vd SunPine
David Öquist, vd SunPine
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.