phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Innovation inom trävaror

Innovation inom trävaror

En ritning av hus i trä
Användandet av Södras träprodukter ger ett viktigt bidrag till att minska samhällets miljöpåverkan och långsiktigt kunna bidra till en framtida bioekonomi. En viktig del i arbetet handlar om att vidareförädla träråvaran i en effektiv produktion och underlätta för kunderna att använda trä i sina processer.

Korslimmat trä ger flera klimatfördelar

Södra startade 2019 den första fabriken för produktion av korslimmat trä (KL-trä) i Värö och fortsätter nu att växa inom massivträbyggandet. Vi ser stor potential i förädlingsvärdet för trävaror inom det här området med stark och växande efterfrågan. Byggande med KL-trä innebär fördelar i byggprocessen med mindre utsläpp av koldioxid, lättare transporter och kortare byggtider jämfört med byggnation i betong.

Läs mer om KL-trä

Forskningsprojekt för nya lösningar

Södra deltar i flertalet forskningsprojekt inom träområdet, både för kompetensuppbyggnad och för att hitta nya lösningar. Södra är även aktiv part inom CBBT, Centrum för byggande och boende i trä. Ett övergripande syfte där är att lyfta fram trä som byggnadsmaterial, trä i kombination med andra material och byggsystem i trä. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.