phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Innovation inom massa

Innovation inom pappersmassa och dissolvingmassa

Ett ark studeras vid torkmaskinen
Södra erbjuder ett brett spektrum av fiberbaserade massaprodukter för en mängd olika ändamål inom papper och textilier. Högre produktkvalitet och mer resurseffektiva fabriker har hög prioritet i utvecklingsarbetet.

Produktutveckling inom pappersmassa

Inom området pappersmassa pågår utvecklingsarbete för att optimera och vidareutveckla produkter och processer för att ge högre kvalitet och skapa mer resurseffektiva fabriker. En central del i produktutvecklingen handlar om samarbetet med kund. Kundernas behov driver utvecklingen och ställer krav på Södras produktportfölj.

Samarbetet med kunder sker genom olika tekniska samarbeten där fokus ligger på implementering av nya eller förbättrade produkter eller processoptimeringar i kundens process. Att ersätta baltråd med pappersband är exempel på en lösning som både förbättrar säkerheten och körbarheten i kundens process. Ett annat exempel är Södras egenutvecklade system för kvalitetsuppföljning och kvalitetsdata till kund där on-line-data tillsammans med modeller för prediktion av pappersegenskaper ger ett frekvent och robust system för direkt återkoppling till både egen produktion och kunder. 

Det kontinuerliga arbetet med processutveckling har fokus på mer resurseffektiva processer som ger ökad kapacitet samt ökad energi- och kemikalieeffektivitet. Inom dessa områden deltar Södra även i branschgemensam utveckling vid sidan av internt arbete.

Produktutveckling bedrivs även inom förpackningsområdet för att ersätta plast med fiber. Med konverteringsteknologier inom både våt- och torrformning kan fiberbaserade alternativ tillverkas med låga koldioxidutsläpp och låg energiförbrukning och ersätta plastförpackningar inom en rad segment såsom livsmedel, elektronik och skönhetsprodukter.

Textil med ursprung från skogen

Södra tillverkar med framgång dissolvingmassa sedan 2012. Massan används för framställning av cellulosabaserade textilfibrer såsom viskos och lyocell. Det finns ett stort intresse kring textil med ursprung i skogen som ersättare för bland annat syntetiska fibrer och bomull. Textilföretag och konsumenter efterfrågar också allt oftare spårbarhet i hela värdekedjan från tillverkningen av massa via alla producentled till den färdiga textilprodukten. Detta driver utvecklingen och efterfrågan framåt och ställer nya krav på vår dissolvingmassa. 

För att vidareutveckla Södras dissolvingmassa sker ett nära samarbete med kunder kring produkt- och processutveckling. 

Återvinning av textil bidrar till klimatomställning  

Södra har även utvecklat en teknik för att återvinna textilier, OnceMore®. Idag återvinns en försvinnande liten andel av världsproduktionen av kläder och textilier, i princip allt går till förbränning eller deponi. Södra är först i världen med att kunna återvinna textilfiber med ursprung från blandmaterial (bomull och polyester) i stor skala.

Ny dissolvingmassa tillverkas av de återvunna textilierna som sedan kan bli ny viskos och lyocell. Tekniken är en unik lösning som möjliggör cirkulära flöden inom mode- och textilbranschen. Tack vare svensk innovationskraft och en vilja att bidra till den nödvändiga klimatomställningen kan spelplanen nu börja förändras på global nivå.

Södras forskningsstiftelse finansierar ett arbete med RISE och Chalmers för att vidare jobba med återvinning av textil.

Läs mer om konceptet OnceMore®här.

 

Möjligheter med träfibrer
Det finns en allt större efterfrågan på att kunna ersätta plast med mer miljövänliga alternativ. Södra ser stora möjligheter med fibrer från skogen och har flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt med 3D-formning där träfibrer har testats bland annat i livsmedelsförpackningar och engångsprodukter.

Nyheter

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.