I och med att Södra består av många mindre skogsbrukare med olika idéer och mål så bidrar det naturligt till en större variation och mångfald i skogen. Ett viktigt verktyg för hållbart skogsbruk är certifieringar. Omkring 70 % av våra medlemmar är certifierade enligt FSC® och/eller PEFC™.

Mål: Hållbar avverkningsnivå, ansvarsfulla avverkningar och fler skötselåtgärder

Skogen är en resurs som ska användas, men inte överutnyttjas. Därför är det viktigt att vi brukar och avverkar skogen på ett hållbart sätt. Vi reglerar våra avverkningsnivåer utifrån Skogsstyrelsens och Sveriges lantbruksuniversitets rekommendationer. För att öka naturhänsynen revideras och betygssätts alla avverkningsarbeten i ett Grönt bokslutet.

Målet är att till 2020 ska hänsynen uppnå 95 % godkänt. Genom rådgivnings- och servicetjänster hjälper vi medlemmarna att hitta en balans i produktion, miljö samt sociala värden. Det sker bland annat genom att medlemmarna gör frivilliga naturvårdsavsättningar. För att bevara eller utveckla skogliga miljöer med höga naturvärden behövs ytterligare insatser med särskild skötsel. Därför ska arealen för naturvårdande skötselåtgärder öka. Målet är 3000 hektar/år till 2020.

Här är vi nu

Avverkning

Under 2019 avverkade Södra inom rekommenderad, hållbar avverkningsnivå. Nivån var 7,1 m³sk/ha, 15% högre jämfört med 2018.

Godkänd föryngringsavverkning

Godkända föryngringsavverkningstrakter i Grönt bokslut 2019 var 93%, vilket var 1% lägre än 2018.

Naturvård

Södra genomförde naturvårdande skötselåtgärder på 1 643 ha under 2019, en minskning med 22% jämfört med 2018.