phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Rubrik

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text .

Länk

Pappers- och dissolvingmassa

Vi erbjuder ett brett spektrum av fiberbaserade massaprodukter för en mängd olika ändamål inom papper och textilier. Högre produktkvalitet och mer resurseffektiva fabriker har hög prioritet i utvecklingsarbetet.

Trävaror

Användandet av Södras träprodukter ger ett viktigt bidrag till att minska samhällets miljöpåverkan och långsiktigt kunna bidra till en framtida bioekonomi. En viktig del i arbetet handlar om att vidareförädla träråvaran i en effektiv produktion och underlätta för kunderna att använda trä i sina processer.

Energi och kemikalier

Energi och kemikalier är två prioriterade områden med stor potential för att ersätta fossila alternativ. Förädling av dagens biprodukter till nya energibärare samt biokemikalier leder också till ett förbättrat resursutnyttjande där vi bättre tar hand om skogsråvaran.

Välkommen att kontakta oss
Douglasgran

Rubrik h3

Bildstorleken ska vara 1100px och höjde blir det som automatiskt genereeras. 

Länk

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.