Priset kan till exempel ges till den som främjar tillväxt och lönsamhet, eller till den som på annat sätt verkat i Lars-Eric Åströms anda.

Föreningsstyrelsen utser pristagare. Priset går inte att söka.