Stipendiet syftar till att bereda möjlighet till forskning, utvecklingsarbete eller studier på områden som har anknytning till skogsbruket, skogsindustrin eller lantbrukskooperationen och delas ut till förtjänta personer, företrädesvis medlemmar eller anställda inom Södra.

Är du Södramedlem eller anställd i Södra eller Södras dotterbolag eller har anknytning till branschen på annat sätt, så kan du söka 2018 är den 26 mars för utdelning samma år.

Ansökan