Syftet med dagen var att inspirera och se möjligheterna med klimatsmart träbyggande i en moden stadsutveckling. 

Cirka 60 personer, politiker, tjänstemän och andra personer inom kommun och länsstyrelsen deltog vid evenemanget. Agendan för dagen innehöll guidade visningar runt Trästaden i Växjö, bland annat Limnologen, Vallen, Väludden och Södra Climate Arena. 

Carolina Skog om byggande i trä