9.00 Kaffe

9.30 Landshövding Ingrid Burman och Södras ordförande Lena Ek hälsar välkomna.

9.40 Förutsättningar för kommunala strategier och ägardirektiv. Anna Tenje (M), kommun styrelsens ordförande i Växjö och Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar i samtal med moderator Stefan Attefall, tidigare bostadsminister.

10.10 Ett hållbart skogsbruk för ett hållbart byggande. Göran Örlander, Skogsstrateg Södra.

10.50 Trästad Sverige – en förening för samhällsbyggande i samverkan med nytt uppdrag från regeringen. Projektkoordinator Lennart Sjögren.

11.10 High6 – framtidens byggande. Peter Stenfelt, Affärsområdeschef OBOS Sverige.

11.40 Lunch och trähussafari. Vi går en slinga på en kilometer. Minibuss finns tillgänglig.

13.30 Framtidens boendemiljöer. Pernilla Enkler, hållbarhetschef Trivselhus.

14.00 Modellering av framtidens träbyggnader. Sigurdur Ormarsson, professor i träbyggnadsteknik.

14.30 Trender inom högt trähusbyggande. Marie Johansson, professor i träbyggnadsteknik.

15.00 Avslutande diskussion (därefter kaffe och mingel).

Välkommen!