Sedan starten 1995 har 250 miljoner kronor tillförts stiftelsen, och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Laila Rogestedt, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Ansökningar ska vara styrelsen tillhanda senast 28 kalenderdagar före mötet.

Till nästa ansökningstillfälle riktar vi ansökningarna mot ”Biologisk mångfald i den sydsvenska skogen.” Mer information om denna utlysning kommer.

Nästa möte äger rum den 30 november 2017 och ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 2 november 2017.


Lista över beviljade projekt (pdf-fil)

Ansökan om bidrag digitalt

Du hittar instruktioner för hur du ansöker på vår ansökningssajt.

Digital ansökan - forskningsstiftelsen