Sedan starten 1995 har 250 miljoner kronor tillförts stiftelsen, och 175 miljoner har delats ut. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.

En stabil finansiering av den långsiktiga forskningen inom det skogsindustriella området bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya, klimatsmarta produkter, hållbar produktion och arbetstillfällen.

Stiftelsen har två beslutsmöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Årligen beviljar stiftelsen cirka tio miljoner kronor till olika projekt

I styrelsen för Södras Forskningsstiftelse sitter Laila Rogestedt, Södra, Charlotte Bengtsson, Skogforsk, Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet, Gustav Tibblin, Södra och Göran Örlander, Södra.

Ansökningar ska vara styrelsen tillhanda senast 28 kalenderdagar före mötet.

Nästa möte äger rum den 23 maj 2017 och ansökningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 25 april 2017.


Lista över beviljade projekt (pdf-fil)

Ansökan om bidrag digitalt

Du hittar instruktioner för hur du ansöker på vår ansökningssite.

Digital ansökan - forskningsstiftelsen

Ansökan om bidrag per post

Du kan också söka bidrag per post. Ladda först ned anvisningar för hur ansökan ska utformas.

Anvisningar för ansökan om bidrag

Skicka sedan din ansökan till:

  • Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning
  • 351 89 Växjö

Vi är tacksam för en kopia av ansökan i form av en pdf-fil till: agneta.bergenheim@sodra.com