Projektets totala budget är på 3,8 miljoner euro och delfinansieras av EU-kommissionens Life-program. Teknologin innebär ett fiberbaserat alternativ till produkter som plastförpackningar med låga koldioxidutsläpp och mycket låg energiförbrukning under tillverkningen.

Om projektet

Projektets syfte är att framgångsrikt visa upp produktion av fiberkompositprodukter i 3D, genom tillämpning av konverteringstekniken Airlaid.

Projektorganisation

Projektgruppen är organiserad i fem delområden:

•Hållbarhet: Livscykelanalys och återvinningsstudie

•Affärsutveckling: Avtal med referenskunder och utveckling av en affärsmodell.

•Produkt & material: Ansvar för materialsammansättning och produktegenskaper.

•Utveckling/konstruktion av maskin: Design, teknisk konstruktion, tillverkning och installation av prototypmaskinen

Tidsplan

Projektet startade i september 2015 och planeras att vara slutfört i slutet av 2019.

Teknik

Durapulp for Life bygger på två huvudsakliga tekniker. Fibern bearbetas med hjälp av en luftteknik (airlaid) och formas sedan till produkter med hjälp av tryck och värme.

Airlaid-teknik

1.Airlaid-tekniken används ofta av cellulosaföretag vid tillverkning av exempelvis blöjor, mjukpapper och pappersservetter.

2.Hammarkvarn: för sönderdelning av materialet (skilja fibrerna från varandra).

3.Fibertransportsystem: Fibern transporteras genom systemet med höghastighetsluft. En rad fläktar ingår i systemet.

4.Airlaid-formning: I detta steg sprids fibrerna ut jämnt så att de bildar ett luftigt skikt på ett transportband. Det finns flera olika system (tillverkare) för detta. Den formningsmetod som används i projektet bygger på trumformning som vanligen används vid blöjtillverkning.

Varmformning

Varmformningssteget är helt och hållet utformat inom projektet. Det består av en förvärmare och ett kontinuerligt pressningssteg med hög kapacitet.

Affärsidé

Konceptet Durapulp for Life bygger på användning av Airlaid-teknik och varmformning för att tillverka torrformade produkter av materialet Durapulp.

Informationsspridning

Under hösten 2018 gick projektet in i en fas där information började spridas. Prototypmaskinen tas snart i drift och vi inleder provningen tillsammans med referenskunderna.

Planerade aktiviteter:

Vi har deltagit på konferenser och mässor, till exempel Scanpack, oktober 2018 och Fachpack, september 2018

Medlemskap

Södra är medlem i Packbridge, en organisation för förpackningsföretag.