Durapulp är ett biologiskt nedbrytbar material, framställt av nya förnybara resurser och går att kompostera. Materialet ger utrymme för en stor frihet i fråga om design vid formningen och har gynnsamma fysiska materialegenskaper.

Exempel på användning av Durapulp:

  • Emballage för livsmedel och konsumtionsvaror
  • Lyxvaror och emballage
  • Inredningsdetaljer

Durapulp vann år 2012 första pris i kategorin Årets innovativa produkt (Innovative Product of the Year) vid PPI Awards i Bryssel. PPI Awards är den enda internationella tävlingen för pappersmassa och pappersbranschen, och uppmärksammar företagens prestationer, enskilda pappersbruk och personer inom branschen.

Kategorin Årets innovativa produkt belönar företag som lyckas övervinna alla hinder och ta fram nya produkter som verkligen sticker ut på marknaden och är viktiga för slutanvändarna.